Arciděkanský kostel sv. Markéty

Autor: Monti <monti(at)lipno-online.cz>, Téma: Nenechte si ujít, Vydáno dne: 27. 08. 2013

Nenechte si ujít
Úvodem
Největší Kašperskohorský kostel nemůžete minout. Mohutná stavba je dominantní budovou na malebném náměstí městečka. Na náměstí je dostatek parkovacích míst, občerstvení a restaurací. Zkrátka návštěva této památky je velmi pohodlná pro všechny.

Historie
Historie stavby sahá až do poloviny 14. století. tehdy byl kostel zasvěcen sv. Linhartovi. Gotická trojlodní bazilika prošla novogotickými úpravami v roce 1883 (výstavba kostelní věže). Interiér kostela však pochází zejména ze století 18. V roce 1720 byl instalován hlavní barokní oltář.

Kohoutí kříž
U východní zdi kostela stojí Kohoutí kříž, který původně stával u nedaleké osady Nicov. Kříž je z kovaného železa a stříhaného plechu. V Nicově stojí na původním místě kříž nový.

Závěrem
Více se o tomto šumavském skvostu dozvíte na stránkách městečka Kašperské Hory.


Jižní pohled

Skvost

Vchod

Kašperské Hory a okolí na větší mapě


Zastávka č.2  Kašperk

Zastávka č.1  Arciděkanský kostel sv. Markéty
Zastávka č.3  Pustý hrádek