Betlém 2010

Autor: Palmic <petr.palma(at)centrum.cz>, Téma: OS LIPEN, Vydáno dne: 21. 12. 2010

V sobotu 18. 12. 2010 jste se opět po roce mohli stát obyvateli Betléma. Tentokráte naše představení proběhlo podle nového scénáře a bylo pojato spíše jako vyprávění o tom jak se zrodil Ježíš.

Oslík Honzík Rejža v akci Průvodci dějem


Mohli jste si vyslechnout příběh o tom co se dělo v Betlémě jak jest popsáno v Bibli. Naším záměrem bylo blíže Vás seznámit s evangeliem a toto se myslím povedlo. V Betlémě jste mohli spatřit spoustu postav, které jsou s tímto Biblickým příběhem úzce spjati a o nichž evangelium hovoří.

Věřím, že ve Vás naše představení něco zanechalo a odcházeli jste zase o něco moudřejší a s pocitem krásné vánoční atmosféry. Vám všem, kteří jste se přišli podívat stejně jako všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a průběhu představení patří obrovské poděkování.

Průvodní slovo Debaty na scéně V hostinci

Přejeme Ti, lide Lipenský, krásné prožití vánoc, pohodu, klid a bezstarostný rok 2011.