Libín-S v Dolním Rakousku

Autor: Monti <monti(at)lipno-online.cz>, Téma: Region a Ostatní, Zdroj: Ing. Hynek Hladík, Vydáno dne: 03. 06. 2009

Prachatické folklórní sdružení Libín-S zná návštěvník Lipenska a Šumavy hlavně díky návratu tradic ke Schwarzenberskému kanálu. Letos slaví Libín-S dvacetileté narozeniny a jeho věhlas již dávno překročil hranice našeho koutu republiky. Důkazem je i zájezd sdružení na 17. dolnorakouský festival lidové hudby aufOHRchen. Dále již v textu Ing. Hynka Hladíka.

Libín-S Helena Svobodová


Folklorní soubor Libín-S Prachatice pojede v sobotu 6. června 2009 do dolnorakouského Pöggstallu na 17. dolnorakouský festival lidové hudby aufOHRchen pořádaný partnerskou organizací Jihočeského folklorního sdružení VOLKSKULTUR NIEDERÖSTERREICH. Festival se koná od 4. do 7. června 2009.

Všechno začalo v listopadu 1992: Hubert von Goisern se stal upravenou taneční melodií "Hiatamadl" téměř přes noc "popovou hvězdou" a tak se zrodil fenomén "Volxmusik" - lidové hudby. Využít tohoto trendu a snaha lidovou kulturu vytáhnout ze stínu byly základní ideje nově založeného festivalu aufhOHRchen. Od té doby se každoročně festivalu zúčastní 1000 až 1800 aktivních účastníků, šest až osm tisíc diváků, koná se 15 až 25 dílčích akcí během třech a půl až čtyřech dní.

V letošním roce pozvali organizátoři z VOLKSKULTUR NIEDERÖSTERREICH v rámci projektu Za lidovými tradicemi za sousedy i své jihočeské partnery. V Pöggstall budou jihočeský folklor reprezentovat i folklorní soubor Libín-S Prachatice a Pošumavská dudácká muzika. Prachatičtí pojedou do Dolních Rakous v sobotu, kdy je připraven tento program:

Co se píše o folklorním souboru Libín-S Prachatice na stránkách festivalu aufhOHRchen? Folklorní soubor Libín uchopil staré tradice na Šumavě a křísí znovu k životu lidové písně a tance, které se před zhruba 200 lety zpívaly a tancovaly u Schwarzenberského plavebního kanálu. Tady našlo hodně lidí práci a po celodenní dřině spolu muzicírovali. Hlasy, housle, citery a dudy se tehdy rozeznívaly, tancovalo se k českým lidovým písní. Přeshraniční spoluprací s Volkskultur Niederösterreich a dolnorakouskými skupinami si připomínají společnou rakousko-českou minulost a dávají vzniknout nová partnerství.