Rezervační systém pro vodáky

Autor: Monti <monti(at)lipno-online.cz>, Téma: Šumava, Vydáno dne: 17. 04. 2009

Mnozí z Vás jistě postřehli, že v letošním roce byl představen a schválen nový návštěvní řád NPŠ (nebo jeho části), kde se zásadně upravuje i splouvání Vltavy na území parku. Mezi největší úpravy patří navýšení minimální hladiny řeky pro splouvání na 50 cm a je omezen i počet plujících lodí od Soumarského mostu po Pěknou (u mostu) na 100 registrovaných plavidel denně. A právě rezervování plavby má řešit připravovaný registrační formulář, který bude spuštěn 29. 04. 2009 na www.npsumava.cz.