Ministezka na Tříjezerní slať

Autor: Monti <monti(at)lipno-online.cz>, Téma: Naučné stezky, Vydáno dne: 23. 02. 2008

Naučné stezky
Úvodem
Ke Tříjezerní slati vede mnoho cest, namátkou z Modravy proti proudu Roklanského potoka, z Modravy podél Vchynicko - Tetovského kanálu, či ze Srní. A ani u této slati nechybí malá naučná ministezka.

Start stezky
Vstup na stezku se nachází při rozcestí na Rokytu, Modravu a Srní. Začátek je tvořen polní cestou ohraničenou nízkým dřevěným zábradlím, které slouží coby parkoviště pro kola. V tomto prostoru se nachází dvě velké informační tabule. Návštěvníka informují například o palynologii, o tom, co se skrývá pod povrchem rašelinišť nebo jak rašeliniště roste.

Vydáváme se od tabulí ke zúženému prostoru, který po několika metrech přechází ve zpevněný dřevěný chodní, z něhož by nikdo z nás neměl sestupovat.

Seznamujeme se s rašeliništěm
Hned od začátku naší cesty po chodníku nás informují malé dřevěné tabulky o výskytu té či oné rostliny. Za všechny jmenujme vlochyni bahenní, klikvu bahenní nebo rosnatku okrouhlolistou. Po zhruba 50 metrech se ocitáme na malé křižovatce. Vydáváme se doprava a tím vstupujeme na okruh, který nám ukáže všechna tři jezírka na slati.

Rašelinné jezírko
První a druhé jezírko je rozlohou malé. Kolem nich roste (téměř výhradně) borovice rašelinná. Okruh je dlouhý zhruba padesát metrů a zavede nás před třetí, největší jezírko tohoto pozoruhodného místa.

Vstup na stezku

Info tabulka

Rozcestí

Jedno ze tří

Jedno ze tří

Největší ze tří
Zvětšit mapu


Zastávka č.19  Tříjezerní slať

Bílá trasa  Ministezka