Kostel svatého Bartoloměje

Autor: Monti <monti(at)lipno-online.cz>, Téma: Nenechte si ujít, Vydáno dne: 16. 11. 2006

Nenechte si ujít
Úvodem:
V dolní části frymburského náměstí stojí farní kostel svatého Bartoloměje, který díky své poloze přežil i vybudování pøehradní nádrže Lipno. Popisem této církevní památky pokračujeme v našem seriálu o místech, které byste si neměli při Vaší návštěv&; lipenska a Šumavy nechat ujít.

Historie:
Obec Frymburk byla založena ve třináctém století. Samotný farní kostel svatého Bartoloměje byl pak vystavěn roku 1277. V první polovině šestnáctého století byl pak přestavěn na stavbu pozdní gotickou. V polovině sedmnáctého soletí přibyla ke kostelu loď. Tato loď má klenby sklenuté valenou klenbou. Naopak klenba síťová je obsažena v presbytáři, který pochází ze šestnáctého století. Hlavním znakem novogotické věže, která byla dostavěna v roce 1870, je vysoká jehlancová střecha.

Zajímavosti:
Hodnotné vnitřní vybavení kostela pochází ze sedmnáctého století a spadá do baroka. Zhruba v polovině patnáctého století vzniká u Frymburské fary elementární škola, která zaníká až v roce 1777, s nástupem povinné školní docházky. V roce 1879 je místní fara povýšena na děkanství, v roce 1885 je zde misie. V tomto roce se při misiích po svatém přijímání vyzpovídá více než 3000 osob. Frymburksá farnost byla ušetřena interdiktu (1468) papeže Pavla II, který zakazoval ostatním farnostem vyšebrodska konat bohoslužby.


Kostel sv. BartolomějeKostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Zvětšit mapu


Zastávka č.2  Svatá Marta
Červená trasa  Křížová cesta

Zastávka č.1  Kostel sv. Bartoloměje
Zastávka č.3  Frýdava