Identifikace neznámého zařízení

2010-11-07 21:01:19

Náš externí spolupracovník a oblastní historik, vážený pan Pavel Mörtel, brouzdá často krajinou kolem hranic a to od Novohradských hor až po Železnou Rudu. A právě na jednom z výletů nalezl na místě bývalé osady pro nás neznámé zařízení. Našel by se někdo, kdo by toto zařízení pomohl identifikovat? Více již text Pavla Mörtela:

V Novohradských horách poblíž Pohoří na Šumavě stávala vesnička jménem Pinau (Berau). Moc se toho o ní neví, ale na místě rozvalin jsem mimo jiné nalezl zbytky tohoto stroje . Vypadá to, že je to pozůstatek po původních (odsunutých či vystěhovaných) obyvatelích z let 1945-47. Dokážete někdo určit, o jaký stroj se jedná? První dojem to dělá jako řezačka na slámu, ale to ozubení nesedí. Díky za informaci.
Zdraví a děkuje
Pavel Mörtl