Naučné stezky

Přírodní poznávací okruh Les

Monti | 24. 02. 2011 | Přečteno 3054x |

Než vyrazíme
Nedlouhý a nenáročný přírodní poznávací okruh Les nás provede naučnou trasou, na kterou nastoupíme lesní cestou, která se nachází u tahu z Borových Lad na parkoviště Svinná Lada. Čeká na nás celkem šest naučných cedulí a dvě dopňkové - jedna v centru osady Borová Lada a jedna na samotném konci naučné trasy, který se nachází u tahu na Knížecí Pláně. Jako bonus přijde i výhled (byť dnes již značně omezen) z malé rozhledničky, která se nachází na severovýchodním svahu hory Vyhlídka - 1068 (rozhledna leží na trase poznávacího okruhu).

Vyrážíme
Vhodná výchozí místa pro nástup na okruh jsou dle našeho názoru dvě. Prvním je parkoviště v programu Zaparkuj a jdi dál - Svinná Lada (25 parkovacích míst). Z tohoto místa je možno vyrazit na naučnou ministezku na Chalupskou slať, do Infocentra Svinná Lada a právě na poznávací okruh Les. Pokud zvolítme toto výchozí místo, mějme na paměti, že k poznávacímu okruhu se budete muset vydat po hlavním tahu z Kvildy na Borová Lada. Na necelém kilometru této trasy je tedy nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Druhým výchozím místem je centrum Borových Lad, které se nachází před místním koloniálem. Zde si můžeme přečíst všeobecné informační tabule, které nám napoví něco o Borovaldsku, stopách v krajině a lese. Odtud se pak vydáme na zhruba dvousetmetrový úsek po hlavním tahu směrem na svinná Lada. Za cedulí, která nám oznamuje konec osady dojdeme až na křížovatku u odlehého stavení. Zde se vydáme vlevo a tím vstupujeme na poznávací okruh.

Zastávka č. 1 - 898 m. n. m. 48°59'33.99"S 13°39'22.54"V
První zastavení se nachází pouhých pár desítek metrů od zmiňovaného stavení. Je po naší pravé ruce a seznámí nás s denním úbytkem lesů na Zemi, v přehledném obrázkovém grafu nám znázorní vývoj lesa po skončení doby ledové a také například s procentuálním zastoupením lesa na území Šumavy.

Od prvního zastavení pokračujeme stále po lesní cestě, po chvíli vstoupíme do souvislého lesního porostu, takže nyní se les rozprostírá po obu krajích cesty, na níž se nacházíme. Zde narazíme na druhé zastavení.

Zastávka č. 2 - 918 m. n. m. 48°59'34.72"S 13°39'6.67"V
Druhé zastavení je stejně jako to první po naší pravé ruce. Zde se dozvíme něco o funkci lesa - co je to biosféra, jaký vztah má člověk a lesní společenstva a mnoho a mnoho dalšího. U této tabule je i malé dřevěné turistické posezení (stav k říjnu 2009).

Od odbočky z hlavního tahu jsme ušli zhruba 450 metrů. Máme za sebou dvě zastavení a ke třetímu musíme zdolat mírný oblouk v délce 500 metrů, který stáčí cestu směrem na jihozápad. Dojdeme až na křížení dvou lesních cest a vydáme se prudce vlevo, takže nyní směřujeme na jihovýchod. Jen několik málo metrů od lesní křižovatky se zastavíme u další naučné tabule.

Zastávka č. 3 - 942 m. n. m. 48°59'29.57"S 13°38'41.39"V
Třetí zastávka v pořadí nám přiblíží péči o les. Mimo jiné se dočteme o přestavbě lesních porostů a o volně žijících zvířatech.

Od třetí zastávky směřujeme po severovýchodním svahu kopce Vyhlídka. Po prvotním východním směru se začne trasa stáčet více k jihu. Po pravé ruce se terén začíná citelně zvedat a porost houstnout. Máme za sebou 1700 metrů a jsme u dalšího zastavení.

Zastávka č. 4 - 1001 m. n. m. 48°59'18.18"S 13°39'6.51"V
Troufáme si tvrdit, že čtvrtá zastávka je ta nejatraktivnější na našem dnešním putování. Tabule totiž hovoří o lese a krajině jako takové. K tomu, abychom si zdejší krajinu prohlédli nám napomůže malá dvoupatrová rozhlednička. Jediným mínusem je, že pohled z ní je značně omezen vzrostlým porostem a to hlavně směrem k Chalupské slati, která odtud byla před nějakým časem taktéž vidět. Dnes je vidět dobře pouze směrem na severovýchod, takže vidíme např. vrcholky Bukovce (1099m)a Světlé hory (1123 m).

Od rozledny pokračujeme nyní již po úzké lesní pěšině kdy svahy nad i pod ní jsou podstatně prudší, všude okolo nás je hustý smíšený les. To jsme již na nejvýše položeném místě poznávacího okruhu a zároveń u pátého zastavení.

Zastávka č. 5 - 1024 m. n. m. 48°59'10.66"S 13°39'7.44"V
Přírodní les popisuje předposlední naučné zastavení. Dočítáme se něco o zbytku bukového lesa, o bylinnách v něm rostoucích a také o doupných stromech.

Od pátého zastavení pokračujeme na jih, až dojdeme na celkem nepatrné rozdvojení naší pěšiny. Býval zde ukazatel směru, který byl však na podzim roku 2009 poničen a nebylo zřejmé, kam se vydat. Správná cesta je tedy vlevo dolů. Klesáme nádherným smíšeným lesem, zde s převahou listnatého porostu. Po naší levé ruce začne porost řídnout a to je znamení, že se blížíme zpět do otevřené krajiny. Ještě před tím, než se tam dosatneme, zastavíme se ještě u jedné naučné tabulky.

Zastávka č. 6 - 984 m. n. m. 48°59'4.85"S 13°39'14.97"V
Ta pojednává o smíšeném lese. Dozvídáme se, jak zasahuje člověk do skladby lesa a tím les oslabuje. Z dalších témat tohoto zastavení zmíníme např. druhy listnatých stromů ve smíšených porostech.

Tak a to je z naučné části okruhu vše. Zbývá nám návrat na výchozí bod. Ještě než k němu dojdeme,zastavíme se u jedné bonusové tabule, která je na konci lesní pěšiny nad Borovými Lady.

Prosba lesa - 967 m. n. m. 48°59'0.59"S 13°39'16.66"V
Do poslední tabule dnešního putování je zanesena prosba lesa k člověku. Přepisovat jí zde nebudu, vhodnější bude, když se každý z nás na tomto místě zastaví a popřemýšlí o našich činech vůči lesu a přírodě vůbec.

Návrat na výchozí bod
Tak a máme za sebou jedno krátké, nenáročné ale poučné putovaní šumavské. Po opuštění lesa přejdeme úzký pruh louky a dostaneme se na cestu Knížecí Pláně - Borová Lada. Vydáme se tedy vlevo a prohlédneme si podstatnou část zástavby v druhé jmenované osadě. Poté již stojíme na parkovišti v centru, nebo se vydáme známou cestou zpět ke Svinným Ladám - záleží, jaký výchozí bod jsme si zvolili. Tím i zacyklíme poznávací okruh a již se společně těšíme na naše další společné putování.


Za obcí

Zatáčíme

Stoupání

Odpočinek

Lesní

Rozhledna

Klesání

Smíšený

Prosba


Výškový profil přírodního poznávacího okruhu LesZobrazit místo Borová Lada a okolí na větší mapě


Zastávka č.2  Homole
Zastávka č.4  Rozhledna pod Vyhlídkou
Zastávka č.6  Polecká nádrž
Zastávka č.8  Hammerklause
Zastávka č.10  Reschbachklause
Zastávka č.12  U Tokaniště
Žlutá trasa  NS Les

Zastávka č.1  Kaple sv. anny a křížová cesta
Zastávka č.3  Vrchol Vyhlídka
Zastávka č.5  Chalupská slať
Zastávka č.7  Žďárské jezírko
Zastávka č.9  Teufelsbachklause
Zastávka č.11  Sedmiskalí
Modrá trasa  NS Chalupská slať
Červená trasa  Výlet po plavebních nádržkáchTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!