Články

A je tady topná sezóna...

Čtenář | 01. 12. 2010 | Přečteno 3093x |

Moc jsme se ještě letos neohřáli a už abychom čím dál více a častěji roztápěli naše kotle a kamna. Domácí kotle a kamna nemají drahá zařízení na čištění spalin. Množství jedů vypuštěných do ovzduší tak závisí na tom, co spalujeme.

Co doma pálit lze?
V kamnech nebo na otevřeném ohni je rozumné pálit jen takové materiály, které dokonale shoří při dané teplotě spalování a zároveň neuvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky. Mezi takové lze počítat papír, čisté dřevo(bez lepidel, nátěrů a jiných chemických úprav),maximálně uhlí. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) je na otevřeném ohni dovolené používat jako palivo pouze dřevěné uhlí,čisté dřevo a suché rostlinné materiály. V kotlích a kamnech lze podle tohoto zákona spalovat jen palivo předepsané výrobcem. Pokud pálíte dřevo v kotli na uhlí, využívá se s horší účinností. Také syrové nebo málo vyschlé dřevo nejen že špatně hoří, ale spotřebuje se ho až dvojnásobek oproti suchému a vzniká více zplodin. V některých kotlích lze kombinovat různá paliva.

Proč nepálit odpad doma?
Ušetříte svoje zdraví i zdraví svých sousedů a kolemjdoucích. Při pálení odpadů v domácích kamnech nebo na otevřeném ohništi vzniká mnoho zdraví škodlivých ( i rakovinotvorných ) látek. Ty nejenže otravují vzduch v okolí vašeho domu, ale ani nedoletí daleko. Pokud máte zahrádku, je pravděpodobné, že s tím co jste prohnali komínem, se znovu setkáte na svém talíři. Proč tolik jedů ? Teplota hoření v kamnech je příliš nízká, palivo nemá dostatečný přísun kyslíku nutný pro dokonalé spálení. Podle měření Státního zdravotnického ústavu domácnosti znečišťují ovzduší nejvíce hned po automobilech – často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou arzén či rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky. Domácí kotelny přispívají stále větší měrou k nárůstu rakoviny, srdečních i dýchacích onemocnění. Leckde na venkově je tak čistota ovzduší stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Nejvíce tak kromě svého okolí poškozujeme sami sebe. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatem nebo jiným dýchacím onemocněním. Mějme k nim ohled.

Při domácím spalování odpadů vzniká mnoho toxických látek. Přiložená tabulka shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství škodlivých látek závisí na tom , co spalujete.

Ušetříte výrobní suroviny. Většinu odpadu je možné po vytřídění dále využít, případně zlikvidovat šetrně. Například vytříděné plasty se dají využít i ve směsi. Lisují se z nich plotovky, zatravňovací dlaždice, lavičky apod. Prodejce má ze zákona povinnost vás o způsobu provedení zpětného odběru informovat.

Sankce a pár rad na závěr
Při porušení pravidel zákonné likvidace odpadů riskujete správní řízení a pokutu až 30 000 Kč. Jak se tedy odpadu zbavit bezpečně? Snažte se množství odpadů co nejvíce omezit. Začněte už při nákupu. Ty odpady, které přece jen vzniknou, roztřiďte a odneste na patřičné místo( kontejnery na tříděný odpad, sběrna druhotných surovin, u elektroniky a některých druhů nebezpečného odpadu samotná prodejna se zpětným odběrem použitého zboží nebo sběrný dvůr či sběrné místo).

Spálením v kamnech se odpadů nezbavíte. Jen je z podoby, která lze snadno uklidit, vypustíte do ovzduší, odkud už se nedá „ uklidit “ a škodí v širokém okolí.

Odbor životního prostředí a pozemkové držby města Vyšší Brod
Moderní

Historický a moderní

Na dřevo

Nový ve starém

Nový ve starém

Sem patří odpad

Ekologické

Ekologické

Splodiny
Autor: Ing. Josef Špaček
Top Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!