Oblíbené vrcholy

Luzný

Monti | 29. 12. 2010 | Přečteno 4445x |

Základní údaje

  • Německý název: Lusen
  • Další pojmenování: Ďáblovo dílo
  • Nadmořská výška: 1373 m.n.m.
  • Katastr: Neuschöneau (DE), Modrava
  • Zajímavosti: Kamenné moře na špičce hory

Přístup k hoře
Dlouhý čas byl přístup k Luznému možný pouze z německé strany. V letech 2009 a 2010 byla otevřena cesta z Březníku přes Hraniční horu a Modrý sloup. Ta je v současnosti (16. 11. 2010) uzavřena a čeká se na výsledky studií vlivu turistiky na krajinu a především populaci tetřeva hlušce.

Pokud zvolíte trasu z německé strany hranice, můžete využít přechod na Strážném i v Železné Rudě.

Vrchol a jeho okolí
Hora Luzný je známým a nezaměnitelným vrcholem na česko-německé hranici nedaleko Březníku. Již z dálky upoutá pozornost jeho špička, která je pokryta kamenným mořem. To vzniklo při rozpadu granitového masivu.

Toto moře je rovnoměrně rozptýleno do všech světových stran a sahá několik stovek metrů do všech ubočí hory. To dává Luznému nezaměnitlnou podobu s kamenným kuželem na jeho špičce.

Na vrcholku hory je umístněn velký dřevěný kříž (vztahuje se k jedné z pověstí). Na severním ubočí dřevěná tabulka s informacemi o hoře, na jižním zase turistická chata Lusenschutzhaus.

Na severozápadní straně pramení tzv. Luzný potok, který se poslézé vlévá (soutokem s Březnickým potokem) do potoka Modravského, který se v Modravě slévá s potoky Roklanským a Filipohuťským a tím společně dávají vzniknout nádherné řece Vydře.

V minulosti vedla kolem hory Kašperskohorská Zlatá stezka, která směřovala na Březník. Známá je také Ďáblova soutěska (Teufelsloch), která je na západ od hory.

Výhledy
Z Luzného se naskýtá ohromné množství výhledů. Na české straně je to Březník, Luzenské údolí, Hraniční hora, Poledník. Na německé pak Roklan, za dobrých podmínek jsou vidět i severní alpy a některé zdroje dokonce tvrdí, že je možné vidět i věže chrámu Panny Marie v Mnichově.

Pověsti
K hoře Luzný se vztahuje i mnoho pověstí a to zejména díky jeho nezaměnitelnému vrcholu. Tou nejznámější je ta, jak jel Ďábel s vozem plných kamenů pro svůj kutloch, když tu ho náhle vylekaly kostelní zvony. V úleku pak rozsypal všechno kamení na vrcholek Luzného. Pověst se vztahuje i na zmiňovanou Ďáblovu soutěsku. Tam prý zase vyslanci pekla hází ohnivé šišky po poutnících.

Závěrem
Hora Luzný je jednou z nezapomenutelných dominant Šumavy Bavorského lesa. Žádný správný šumavský cestovatel by si návštěvu na tento kouzelný vrchol neměl nechat ujít. Na cestě k němu, či na vrcholu samotném zažije mnoho silných zážitků, které se mu nesmazatelně vryjí do paměti, stejně jako nám...


Luzný od hájenky

Luzný z pod hájenky

Z Hraniční hory

Z Hraniční hory

Od Mokrůvky

Kamenné moře

Na Březník

Na vrcholu

Zobrazit místo Šumava okolo Srní, Prášil... na větší mapě


Zastávka č.21  Cikánská slať
Zastávka č.23  Březník
Zastávka č.25  Historický hraniční kámen
Zastávka č.27  Luzný

Zastávka č.19  Náv. centrum dřevařství
Zastávka č.22  Hájenka na Březníku
Zastávka č.24  Odbočka na Hraniční horu
Zastávka č.26  Modrý sloup
Fialová trasa  Trasa výletuTop Články Informační e-mail Vytisknout článek