Články

Pět obrazů Madony s růží

Monti | 09. 02. 2010 | Přečteno 3848x |

Úvodní text
Ten krásný příběh o vzniku, chátrání a znovuzrození poutní kaple na Stožecké skále vznikl u léčivého pramene, ke kterému vedly tři křížové cesty. Od Stožce, z Českých Žlebů a z Dobré. Původní dřevěnou kapličku postavil v roce 1791 kovář Jakub Klauser z Volar, který vděčil vodě ze zdejšího pramene za uzdravení svého zraku. Ve snu jej Panna Maria vyzvala, aby se vydal hledat její obraz, který odplul po Vltavě neznámo kam. Ve snu se mu nejen vrátil zrak, ale i obraz se mu ukázal v okně. On šel obraz hledat a našel jej pod Stožeckou skálou.

Obraz první
V kapli, kterou postavil kovář Jakub Klauser, byl od počátku umístěn obraz Madony Stožecké, které se také říkalo „Madona s růží.“ Byl to obraz ikonografického typu. Polopostava s Ježíškem na levé ruce a v pravé ruce drží Madona růži. Původní „klauserův obraz“ trpěl šumavskými zimami a tak v roce 1804 byl z kaple od Stožecké skály přenesen do kostela svaté Kateřiny ve Volarech, kde bohužel roku 1864 shořel.

Druhý, třetí a čtvrtý obraz
V roce 1804 nechalo město Volary postavit na svůj náklad na Stožci kamennou kapli, kam byl v roce 1815 umístěn nový obraz Panny Marie s děťátkem a růží od volarského malíře Ignáze Schramla. V roce 1867 navštívil kapli na Stožci pražský arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu, který ji nechal rozšířit o dřevěnou přístavbu ve ,,švýcarském stylu" a obec České Žleby do kaple pod Stožeckou skálou nechala namalovat třetí obraz Madony s růží. V roce 1908 nechal pro oltář v kapli na Stožecké skále namalovat farář Eduard Pechl z Českých Žlebů čtvrtý obraz Madony s růží. Tento čtvrtý obraz Madony s růží namaloval v Mnichově Josef Muller v nazarénském stylu. Před tímto obrazem se před první světovou válkou sloužilo ve Stožecké kapli až sedmdesát mší za rok. Hlavní poutní mše se konala na svátost Navštívení Panny Marie a navštěvovalo ji několik tisíc poutníků.

Obraz na koštěti
Po skončení druhé světové války a po odsunu Němců lesní poutní kaple na Stožci chátrala „až k téměř úplnému zničení.“ Obraz Madony s růží ze Stožce zachránila paní Blechschmiedová, která pocházela z Českých Žlebů. Obraz Madony s růží navinula na násadu od koštěte a dopravila jej do Bavorska. Po její smrti se obraz Madona s růží dostal do kostela v Jandelsbrunnau, poté do kaple svatého Jana Nepomuckého na bavorské straně Třístoličníku a po roce 1985, kdy byla postavena věrná kopie Stožecké kaple, do Philippsreutu, kde je dnes čtvrtý obraz Madony s růží.

Záchrana a pátý obraz
Od úplné zkázy poutní kapli na Stožci zachránil inspektor odboru kultury v Prachaticích Jan Kocour. Na záchraně této kaple se podíleli i vodáci z Loučovic pod vedením Michala Mendela. Oprava probíhala v letech 1986 až 1988 a devátého listopadu 1988 byla předána veřejnosti. Uvažovalo se, že zde bude zřízeno informační centrum pro turisty. Dvacátého pátého srpna 1990 vysvětil biskup Miloslav Vlk opravenou kapli na Stožci. Obraz Madona s růží pro opravenou kapli na Stožecké skále, již pátý v řadě, namaloval podle fotografie akademický malíř Josef Hošna. Hlavní pouť se zde koná vždy první neděli po 14. srpnu.
Madona s růží
Pohlednice
Pohlednice
Za opony
Kopie kaple
Kopie kaple
Kopie kapleAutor: František Schusser ©
Top Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!