OS LIPEN

Pekelná služba 2009

Monti | 07. 12. 2009 | Přečteno 1672x |

Dne 5.12.2009 zavítali podle tradice do naší obce čerti, Mikuláš a andělé. Letos, na rozdíl od let minulých, nechodili za dětmi domů, ale děti mohly navštívit samotné peklo, kde byla pro největší hříšníky připravena i pekelná váha hříchů.

Pekelná brána Pekelník v masce Pekelník v reálu

V 17.00 hod. se z tajemné tmy vynořili čerti v čele s Luciferem, kterého silní čerti vezli na čertovském voze. Nechyběly ani čertice, ty hlídaly svého nejvyššího a hýčkaly jej. Když celý průvod dorazil do pekla, čerti zaujali svá místa a Lucifer otevřel knihu hříchů, prohlédnul ji, a hle, i děti z naší obce měl na svém seznamu hříšníků. Ale nebyly v ní pouze zapsané děti, ale také Dorota Máchalová nebo Jiří Sedlák hřešili, proto se dostaly do této knihy.

Lucifer zahájil svou pekelnou pouť právě Dorotou Máchalovou, kterou museli čerti dovést na pekelnou váhu. Její hříchy byly asi veliké, protože ji vzápětí pohltilo peklo. Ale pak se stalo to, co nikdo nečekal. Ze samotného nebe se snesl anděl – ten byl předzvěstí příchodu Mikuláše a andělů. Děti si ulevily, protože se bály, že budou v pekle pouze s čerty. Mikuláš a andělé byli jejich oporou. Proto také velké slzy nahradily malé.

Mikuláš promlouvá Lucifer čte hříchy Táta hříšník?

Každý hříšník, který byl zapsán v pekelné knize hříchů, musel odříkat básničku nebo zazpívat písničku, aby alespoň částečně hříchy smazal. Za výkon každého hříšníka udělil anděl s Mikulášem sladkou odměnu. Posledním hříšníkem byl pan Jiří Sedlák, který byl moc statečný, slíbil čertům, že své hříchy napraví. Proto jej nechali ještě chvilku na zemi. Stále ho, ale také nás všechny pozorují, jestli nehřešíme.

Na závěr si čerti, andělé i Mikuláš zatancovali spolu s dětmi, rodiči i prarodiči. Tento první ročník čertovské poutě byl poznávací. Dle reakce některých – vydařený, jiní stále upřednostňují tradiční způsob chození. Jedno je ale jisté, v rámci letošní pekelné služby se dostalo na všechny děti z Lipna, Slupečné a dokonce i přespolní včas a nemusely zdlouhavě a vystrašeně čekat na příchod čertů doma.

Zástupci Pekla Lucifer vchází

Za čertovsky dobrý punč a občerstvení děkujeme paní Petře Stropkové (OS LIPEN), panu Seltenreichovi a panu Viktůrkovi ze Slunečné Louky. Poděkování patří i Hotelu Lipenka za poskytnutí prostor na výrobu punče.Top Články Informační e-mail Vytisknout článek
K tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!