Tajemná místa Šumavy

Maria Rast am Stein

Monti | 05. 11. 2009 | Přečteno 7986x |

Úvodem:
Maria Rast am Stein, česky Marie odpočívající na kameni je poutním místem, které se dodnes zažilo i místním obyvatelům pod německým názvem. Toto místo se nachází nad Vyšším Brodem na svahu Martínkovského vrchu a i přes svou pohnutou minulost v dobách nedávno minulých se ho podařilo zachrtánit a posléze i zrekonstruovat k původním účelům.

Vyrážíme:
Nejjednodušší přístup ke kapli je po Křížové cestě, na kterou se dostanete z vyšebrodského náměstí po zelené turistické značce. Po stejném značení je přístup i ze Studánek.Od vodopádů Sv. Wolfganga půjdete proti proudu Menší Vltavice (po žluté), až narazíte na zelenou značku a po ní opět až ke kapli.

Popis místa:
Lesní a poutní kostelík Maria Rast se nachází na palouku obklopeném hvozdy Martínkovského vrchu. Zde je ze země odhaleno kus žulového bloku, kde podle legend odpočívala Matka Boží se svým synem. Místní obyvatelstvo proto vyvěsilo na tomto místě obraz Panny Marie Sněžné. To se psal rok 1844. O tři roky později zde byla postavena místními pastevci malá kaplička ozdobená nejedním zbožným obrazem. Až poté bylo rozhodnuto vyšebrodským opatem o stavbě kostelíka, který spadá do pseudorománského slohu. Vedle kaple / kostelíka stojí i obrazárna. Slavnostní vysvěcení se konalo 15. srpna 1888 opatem Leopoldem Wackarzem. Tohoto obřadu se zúčastnilo až na dva tisíce poutníků.

O oblíbenosti místa v té době svědčí i fakt, že pod paloukem nedaleko místa, kde je na křížové cestě Boží hrob, stával hostinec Alexe Peckla a hlavním lákadlem bylo pivo z kláštera. Zbytky stavení jsou patrné dodnes.

V poválečných letech místo chátralo a opět se sem údajně navrátili místní pastevci, ale ne již se zbožnými úmysly, ale pro to, aby v budovách zřídili ustájení pro své ovce... Místo se zrekonstruovalo a slouží svým účelům opět až od počátku devadesátých let minulého století, konají se zde i pravidelné mše.

Tajemno:
Aktilit v podobě žulového bloku se vyznačuje nadprůměrnou energií. Jistou aktivitou disponuje i obřadní kaple. Východně od ní je patrná prehistorická svatyně, která je dodnes obehnána kamením.


Poutní kaple

Pseudorománská

Spočinutí

Mše

Křížová cesta

Hostinec
Zobrazit místo Vyšší Brod a okolí na větší mapě


Červená trasa  Křížová cesta

Zastávka č.3  Maria Rast am Stein
Zelená trasa  Přístup od infocentraTop Články Informační e-mail Vytisknout článek