Nová Pec

Uhlíři zpět na Jeleních Vrších

Monti | 29. 07. 2009 | Přečteno 1959x |

Již tuto sobotu (01.08.2009) se na uhlišti nedaleko Jeleních Vrchů na Šumavě rozhoří milíř na pálení dřevěného uhlí. Ráno zahájí jeho stavbu hasiči z Nové Pece a další dobrovolníci. Budou k tomu potřebovat zhruba patnáct prostorových metrů suchého dřeva. Nejprve postaví ze smrkových tyčí „krále“. Ten se stane osou milíře. Prostor mezi tyčemi krále přijde vyplnit suchým smrkovým klestím, aby se oheň v milíři potom mohl rozhořet.

Král Chrastí u krále

Pak přijde řada na„podlahu“, která v sobě bude obsahovat i zapalovací kanál. Na podlahu pak „uhlíři“ začnou skládat smrková polena a štěpiny těsně ke „králi“. Je třeba vyplnit každou mezeru, každý volný prostor. Nejprve se naskládá první patro, na něm druhé, úplný vrchol milíře vytvoří „čepec“. Milíř bude obložen smrkovým chvojím, na chvojí se naskládají drny, celý milíř se na závěr zatěsní směsí zbytků uhelného prachu, popela z loňského pálení a hlíny. Stavba milíře by měla být skončena v odpoledních hodinách, aby jej pak plavební ředitel Hynek Hladík zapálil. Při rozhořívání milíře bude regulovaný přívod vzduchu propíchnutím otvorů v plášti, tzv. dýmníků. Potom již bude milíř hořet bez přívodu vzduchu. Uvnitř se vyvine vysoká teplota, zhruba 1100 stupňů. Pod vlivem vysoké teploty nedojde ke shoření dřeva, ale k jeho zuhelnatění.

Velkým problémem při hospodaření v „kanálových lesích“ bylo množství odpadového dříví (16 % vytěženého dřeva), které nebylo možné plavit na větší vzdálenosti, nebo by se taková doprava ani nevyplatila. Odpad se často pálil na pasekách. To však hrozilo nebezpečím vzniku lesních požárů. Ernest Mayer, ředitel krumlovského panství, vyřešil v roce 1808 tento problém v revíru Křišťanov založením sklárny, která dřevo potřebovala na výrobu potaše i pro topení v huti. Podobná cesta byla zvolena i na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu, v místě křížení s Medvědím potokem, u kterého vznikla v roce 1822 významná skelná huť, zpracovávající ročně 1.500 až 2.000 sáhů (5.115 - 6.820 prostorových metrů) odpadů plavebního dřeva. Byla založena na tak šťastném místě, že materiál ze všech těžebních míst mohl být dopravován až k tavícím pecím po kanálu.

Chvojí a drny Zapalování

Milíř bude hořet celý týden. O stavbu a péči o milíř se budou celý týden starat členové Sboru dobrovolných hasičů v Nové Peci. K otevření milíře by mělo dojít v sobotu 08.08.2009 v odpoledních hodinách. V neděli 09.08.2009 se bude konat na Jeleních Vrších v rámci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu akce Kulturní osa plavební kanál. Jeho součástí bude folklorní setkání, vyprávění pohádek z obou stran Šumavy i ukázka plavení dříví. Návštěvníkům se bude nabízet i Jelenohorské dřevěné uhlí, právě to uhlí, které hasiči vyberou o den dřív z milíře. Kolik toho uhlí bude? Kdo ví, před rokem, kdy se milíř rozhořel na Jeleních Vrších po několika desetiletích znovu, to bylo 383 kg. Bude to víc, nebo snad méně? To uvidíme až v sobotu 08.08.2009 odpoledne. Během celého týdne se můžete přijít podívat, jak pracují novodobí „uhlíři“. Když přijdete v sobotu 01.08.2009, budete mít možnost přiložit svoje ruce k dílu.

Stavba milíře na Jeleních Vrších je součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Jeho nositelem je folklorní sdružení Libín-S Prachatice, jedním z partnerů je obec Nová Pec. Dřevo na milíř poskytla Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu je spolufinancován Jihočeským krajem, obcí Nová Pec a městem Prachatice. Hlavním sponzorem je s.p. Lesy České republiky. Sponzorem milíře pro roky 2008-2009 je ENRGOFOREST.

Vážení Zdařilo se!

Jak se dostanete na uhliště u Jeleních Vrchů? Od Nové Pece: za mostem jeďte přes první křižovatku přímo, na další před železničním přejezdem zahněte vpravo (hnědá směrová tabule Schwarzenberský kanál). Po asfaltové silničce s omezenou rychlostí na 20 km/hod. dojedete až na Jelení Vrchy. Respektujte omezení rychlosti, silnička je úzká s prudkými nepřehlednými oblouky, provoz je obousměrný. Na křižovatce zahněte vpravo přes mostek přes plavební kanál stoupáním na parkoviště v blízkosti tunelu. Zde zaparkujte. Dále se vydejte pěšky či na kole zpět na křižovatku u mostku přes kanál, zde vpravo. Uhliště je zhruba 400 metrů od Jeleních Vrchů nedaleko od plavebního kanálu.Autor: Ing. Hynek Hladík
Top Články Informační e-mail Vytisknout článek
K tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!