Nová Pec

Zahájení 11. plavební sezóny je z dveřmi

Monti | 28. 04. 2009 | Přečteno 1436x |

Již jen necelých čtrnáct dní zbývá do zahájení plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu. V sobotu 9. května 2009 ve dvanáct hodin zazní na Jeleních Vrších u Nové Peci fanfára, která otevře nejen plavební sezónu, ale také Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu i Den Evropy na Šumavě. Den bude v režii především folklorního sdružení Libín-S Prachatice, ale na jeho organizaci se podílí i Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, obec Nová Pec, rakouská organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a rakouský spolek SUNNSEITN.

Na programu bude nejen setkání s folklorem, ale také setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, s lidovými řemesly a se starobylým šumavským povoláním plavců. Vždyť právě na Jeleních Vrších se poprvé plavilo dříví v roce 1793, aby palivo ze Šumavy zahřála vídeňská kamna. Počátek května se zapsal do historie Šumavy hned několikrát, například 4. května 1789 začala na hlavním evropském rozvodí v revíru Svatý Tomáš stavba kanálu, o 35 let později, rovněž 4. května, ale roku 1824, za přítomnosti Jeho Jasnosti knížete ze Schwarzenberg poprvé plula polena tehdy nově postaveným tunelem na Jeleních vrších.

K plavebnímu kanálu zamíří i účastníci dalšího přeshraničního projektu Wegzeit. WEHZEIT se vydá na pěšiny pendlerů (tzn.těch, co docházejí či dojíždějí do práce) a dá kulturu a charakter obyvatel Horních Rakous žijících severně od Dunaje v oblasti zvané Mühlviertel. Bez pendlerů není region snad ani myslitelný, většina obyvatel Mühlviertelu dojíždí do práce do Lince jako zaměstnanci, naopak Linečané se o víkendu vydávají do přírody blízkého rekreačního území města. Tyto přesuny lidí za sebou zanechávají stopy a vytvářejí řadu vztahů. V prostoru těchto pohybů budou organizovány prožitkové cesty z Lince. Autobusy budou cestovat návštěvníci doprovázení kompetentními průvodci na místa minulých i současných kulturních prožitků. Bude tak vytvořen kaleidoskop přírody, mystiky, mýtů a legend, které vytvoří barevný "mühlviertelský koberec", který tyto cesty snů propojí. Jedna z cest povede v den zahájení plavební sezóny 9. května 2009 i na jihočeskou stranu Šumavy na Jelení Vrchy. Spoluorganizátorem bude rakouský spolek SUNNSEITN. Cestující bude doprovázet průvodkyně Maria Mühlböck. Maria má již svým bydlištěm, bydlí na zámku Neuhaus nedaleko ústí řeky Grosse Mühl, tedy nedaleko od místa, kde bylo vytahováno dříví plavené po Schwarzenberském plavebním kanálu a řece Grosse Mühl před dalším transportem do císařského hlavního města Vídně, dostatečnou "kvalifikaci", aby prováděla turisty k dění na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Krátce po dvanácté hodině, po zahájení Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, dojde k dalšímu slavnostnímu okamžiku – starostka obce Nová Pec Věra Lávičková předá zástupci spolku SUNNSEITN, který nad Novou Pecí na břehu plavebního kanálu, v místě odbočení Želnavského smyku, nechal vztyčit před několika lety skulpturu Strážce – Wächter - z dílny prachatického sochaře Davida Svobody, roční smluvní nájemné – je jím každoročně parohový knoflík. Pak už se bude hrát a tancovat, zazní jihočeské melodie, přidají se ale také Rakušané.

V jednu hodinu po poledni v romantickém místě u horního portálu plavebního tunelu na Jeleních Vrších malí i velcí posluchači budou vtaženi do dvojjazyčného vyprávění pohádek z obou stran Šumavy. Z Prachatic přijede vypravěčka Helena Svobodová, o hodně dál bude muset jet „skřítek ze Solné komory“ – Helmut Wittmann, nositel Zlatého prstenu nejlepšího vypravěče pohádek v německém jazykovém prostoru. Jaké pohádky zazní, to se nechte překvapit. Určitě však opět malí i velcí uslyší pohádku o vodníkovi Žbluňkalovi ze Schwarzenberského plavebního kanálu.

Aby i ti, kdož budou poslouchat u tunelu pohádky byli včas u plavení, posunou organizátoři plánovaný začátek ukázky plavení dříví na půl třetí. Pak již plavební ředitel Hynek Hladík přečte svůj první plavební rozkaz v roce 2009, aby se klády a polena vydaly na svoji první letošní cestu po vodě. Až se budou návštěvníci vracet z plavení, budou Helena s Helmutem vyprávět další pohádky, tentokrát ve stodole domu č.p. 13 – v expozici KANÁL EXPO. Na závěr prvního dne plavební sezóny se bude opět hrát, zpívat a tancovat, stejně jako před dvěma sty lety.

Zahájení 11. plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu

J. Vrchy - amfiteátr:
  • 11:45 hod. - zahájení, předání nájemného za skulpturu Strážce / Wächter starostkou obce Nová Pec zástupci jejího majitele – předsedovi sdružení Sunnseitn
  • 12:00 hod. - slavnostní fanfára, setkání s tradicí s folklorem z jižních Čech, Dolních a Horních Rakous i Bavorska, tržiště lidových řemesel
J. Vrchy horní portál:
  • 3:00 - 14:00 hod. - setkání s tradicí s pohádkami z obou stran Šumavy vypráví Helena Svobodová a Helmut Wittmann
  • 14:00 hod. - odchod s dudačkou na plavení
J. Vrchy pod myslivnou:
  • 14:30 hod. - setkání s tradicí při ukázce plavení dříví od myslivny k potoku Hučice
J. Vrchy EXPO KANÁL:
  • 15:00 hod. - kapela Libín-S Prachatice hraje před stodolou
  • 15:15 - 15:45 hod. - setkání s tradicí s pohádkami z obou stran Šumavy vypráví Helena Svobodová a Helmut Wittmann
J. Vrchy amfiteátr:
  • 15:45 - 16:45 hod. - setkání s tradicí s folklorem z jižních Čech, Dolních a Horních Rakous i Bavorska.
  • 16:45 hod. - zakončení slavnosti


Autor: Ing. Hynek Hladík
Top Články Informační e-mail Vytisknout článek
K tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!