Články

50 let školy v Lipně Nad Vltavou, díl II. (1973...

Monti | 12. 02. 2009 | Přečteno 3260x |

Úvodní text
To, že nyní můžete číst tyto řádky je pro mne obrovskou úlevou, poněvadž odstartování mého malého projektu jsem plánoval bez mála jeden rok. Tak dlouho jsem byl totiž domluven s manžely Jarošovými z vyšebrodské veterinární stanice, že s nimi prožiji jeden den v jejich ordinaci. Po dlouhém hledání společného termínu jsme onen den prožili 24. ledna roku 2009...


Školní roky 1973 - 1978
V následujících pěti letech je škola pro snížený počet žáků trojtřídní. Školní družina má 2 oddělení naposled ve školním roce 1971/72. V dalších letech bylo již pouze jedno oddělení. Ve školním roce 1976/77 nastupuje nová výchovně vzdělávací soustava ( v matematice množiny ). Mění se i název školy na základní škola. Má 8 ročníků. 1. – 4. nižší stupeň, 5. – 8. vyšší. Podle nové soustavy vyučovala učitelka Kosmatová. Jezdila každý týden na školení do Českého Krumlova a dlouhodobě se tak na novou výuku připravovala.

Noví vyučující pedagogové: učitelka Bruna Krejčová zastupovala nemocného ředitele Josefa Kováře, mladá učitelka Marie Mašková vyučovala v naší škole děti z lyžařské základny škol z Kaplice, Frymburku a Lipna. Také tady učil učitel Spytihněv Strašpytel v penzi, bývalý ředitel z Vyššího Brodu. Vychovatelka Klementová, Libuše Josefová a Jitka Červená byly ve školní družině. V kuchyni zastupovala Helena Klouparová – Šmídová. Novou školnicí byla Marie Komrsková.

Ve sběru léčivých rostlin žáci získali hodnotné ceny:
  1. Zdeněk Furik (21 kg) - kopací míč
  2. Jaroslav Rambousek( 20 kg) - tepláková souprava
  3. Jaroslav Koutský (18 kg) - kopačky

Každý školní rok probíhaly tyto akce: Den armády – 6. říjen, vznik Československa - 28. říjen, Velká říjnová socialistická revoluce – 7.listopad, vánoční besídka, dětský karneval a ples pro dospělé, Vítězný únor, Den učitelů, Mezinárodní den žen, lampiónový průvod, 1. máj, oslava osvobození Sovětskou armádou, Mezinárodní den dětí, sběr papíru, sběr léčivých rostlin, školní výlet. Kroužky vedli většinou učitelé a pionýrské oddíly vojáci z útvaru. Pohraniční stráže. Pravidelně do školy docházel dětský lékař a zubař. V této době se proslavil pěvecko – recitační kroužek, který vedla učitelka Miloslava Kovářová. Děti vystupovaly při všech slavnostních schůzích, vítání dětí do života, na obci, besedách s důchodci a podobně. Byly dokonce pozvány do Českého Krumlova na přehlídku nejlepších dětských souborů, kde dostaly výborné hodnocení.

Vychovatelka Pavla Vrbacká v tomto období na škole působila 9 let, kuchařka Františka Švarcová 11 let a školnice Božena Kozová také 11 let. V červnu roku 1978 manželé Kovářovi ve škole v Lipně nad Vltavou skončili, ale učitelka Miloslava Kovářová ještě pár let ve škole vypomáhala. Několik let zde ještě bydleli a potom se odstěhovali do Soběslavi.

Školní roky 1978 – 1982
V září 1978 se pokračuje ve výuce dle nové koncepce v základní škole, která je osmiletá, ale ve škole jsou ještě žáci, kteří se učí podle osnov základní devítileté školy. Ti dokončí 4. ročník u nás a do 5. třídy budou jezdit do Frymburku. Naše škola se mění na dvojtřídní se čtyřmi postupnými ročníky, což je první stupeň ZŠ.
Po čtyři roky byla ve škole ředitelkou Mgr.Vítězslava Neubauerová. Hned zpočátku byla provedena stavební úprava chlapeckých záchodků ( byl ještě žlábek a černá stěna ) a umýváren ( byla kovová korýtka ). Nábytek v ředitelně, který škola získala, když jej zotavovna Revolučního odborového hnutí vyřazovala, byl nahrazen novou moderní stěnou, která ve škole zůstala ještě do nedávné doby. Byla vybudována učebna s audiovizuálními pomůckami a koutek tradic v průčelí schodiště.

V roce 1978/79 školu navštěvovalo 33 žáků, školní družinu 30. Vyučovaly ředitelka Mgr. Vítězslava Neubauerová a učitelka Marie Kosmatová, v družině byla vychovatelka Jitka Červená, vařila kuchařka Zdeňka Vítková a školnici a vedoucí stravovny zastávala Marie Komrsková. V průběhu školního roku 1978/79 byla v naší škole na pedagogické praxi studentka Pedagodické fakulty Anna Kocarová – Ševčíková z Frymburku.

V lednu roku 1979 byly v celé republice tzv. „uhelné prázdniny“. Využili jsme je a uspořádali branné cvičení s plynovými maskami, se střílením ze vzduchovky atd. Všechny nás překvapil výkon prvňáčka Vítka Neubauera, který nastřílel ze všech dětí nejvíce bodů. V tomto volnu z iniciativy dětí a za pomoci dospělých byly za školou uspořádány dva karnevaly na ledě se vším všudy – s maskami, reprodukovanou hudbou, občerstvením a programem. Hodně pomohli vojáci – pionýrští vedoucí: zařídili ozvučení a teplé osvěžení - dobrý čaj.

V průběhu školního roku žáci sledovali rozhlasové i televizní vysílání pro školy, posílali řešení a občas dostali za odpověď malou drobnost. Během školních let se žáci kromě již dříve zmíněných akcí zúčastňovali i recitačních soutěží v Českém Krumlově – hlavně děvčata Petra Chalupková, Milena Komrsková, Alžběta Tvarožková , Markéta Krejčová a Hana Ranglová.

Chlapci byli úspěšní na šachových turnajích. V pionýrské okresní lize v šachu v Českém Krumlově v Okresním domě pionýrů a mládeže byl Radek Krátký čtvrtý a Rosťa Krátký vyhrál, získal 1. místo. Hned nato z „Vánočního turnaje v šachu“ v Loučovicích naši šachisté Rosťa Krátký, Libor Staněk a Jan Justin přivezli první tři místa. Šachový kroužek vedl Antonín Kosmata, manžel naší učitelky. Mladé střelce na soutěže Střelecké ligy připravoval Vilém Neubauer a také trénoval oddíl fotbalistů tzv. “přípravku“. Soutěží ve střelbě se zúčastňovali : Hana Ranglová, , Vilém a Vítek Neubauerovi a Libor Staněk. Ve Větřní v „Okresní pionýrské střelecké lize“ 21.3.1981 se naše družstvo umístilo na 1. místě. Na stupni nejvyšším (v jednotlivcích) stanul Vítek Neubauer, který nastřílel nejvíce bodů. Potom byl jediným účastníkem z okresu v Krajské střelecké lize v Českých Budějovicích.

V přeboru minikár 8.5.1982 obsadil 1.místo Josef Strnka. Naši žáci se pravidelně zúčastňovali „Okrskového běhu Mladé fronty a Smeny.“ Úspěšní byli : Rosťa Krátký , Robert Stýblo, Hana Brožová, Zdena Tvarožková, Jaroslav Soukup a Vítek Neubauer – postupovali do okresního kola.

Sdružení rodičů a přátel školy dobře pracovalo ve složení:
  • předseda: Vilém Neubauer
  • místopředseda: Jan Stropek
  • jednatelka: Jaroslava Janouchová
  • pokladník: Jaroslav Komrska
  • třídní důvěrnice: Hana Ranglová, Jiřina Malovcová

Během čtyřletého období se ve školní družině vystřídaly vychovatelky. Jitka Červená, Vladislava Semšová, Berta Vojtíšková – Zejdová a o prázdninách zastupovala Alena Jandová – Blechová z Frymburku. Místo kuchařky Zdeňky Vítkové , která ve školní kuchyni setrvala 11 let, přišla v roce 1982 Anežka Cvachová.

Třicet sedm let jsem působila v různých typech škol. Ráda vzpomínám na dívku, se kterou se v její dospělosti mohla setkat široká veřejnost, hlavně na jihu Čech. V Českém rozhlase České Budějovice mívala dopolední sobotní relace s lékaři i jinými osobnostmi. Během vysílání se mohli posluchači ptát a otázky jim byly zodpovězeny. Její jméno bývalo i v Jihočeském deníku nad jejími články. Pracovala v redakci. V současné době ji můžete občas spatřit i v televizi – je ředitelkou Jihočeské agrární komory. Vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Jednou jsme tuto paní navštívili a řekla mému muži: „Vaší zásluhou vlastním zbrojní pas.„ Pro ni nebylo těžké získat zbrojní pas. Ještě se pochlubila, že nastřílela více bodů než někteří muži.Teď už víte, že osobností je paní Hana Ranglová , provdaná Hricová. V současné době žije v Hluboké nad Vltavou. Má dvě děti : chlapce Matyáše a děvče Kristýnku. Matyáš studuje na Biskupském gymnáziu a Kristýnka je na základní škole.

Školní roky 1982 - 1986
V tomto období byla ředitelkou Marie Kosmatová, učitelkou Mgr. Vítězslava Neubauerová, vychovatelkou Berta Vojtíšková – Zejdová, kuchařkou Anežka Cvachová, školnicí Marie Komrsková.

Škola je stále dvoutřídní – 42 žáků, s 1 oddělením družiny – 30 žáků. V roce 1982 probíhala v prostorách školy dva měsíce výuka Vietnamců. Učitelky Růžena Drugová a Ludmila Rybáková, v penzi, je učily český jazyk.

Ve školním roce 1982/83 se v budově mateřské školy prováděla nová elektroinstalace, a proto všechny děti pobývaly v únoru a březnu 1983 v základní škole v zasedací místnosti místního národního výboru a v pionýrské klubovně. Ve školním roce 1985/86 se ve škole dělala rekonstrukce topení a jedna třída se učila v prostorách mateřské školy.

V tomto čtyřletém období ještě ve škole zastupovali: učitelky Zdena Jandová, Alena Jandová – Blechová a učitel Michal Vaněček. V roce 1985 přišel nový učitel Richard Sitta. Další síly: vychovatelka Pavlína Bartyzalová, Eržika Sojková, kuchařka Terezie Jarošová.

Děti se zúčastňovaly tradičních akcí jako v minulých letech. Zajišťovaly kulturní pásma k významným výročím, vítání dětí, konaly se karnevaly, branné hry a cvičení.

Školní roky 1986 / 1996
Richard Sitta je druhým ředitelem, který zde v lipenské škole dlouhodobě v této funkci působil a to 10 let, 1 rok byl učitelem. Když byl na vojenském cvičení, zastupoval ho mladý učitel Viktor Pondělík. V době jmenování ředitelem ostatními zaměstnanci byli: učitelka Marie Kosmatová, vychovatelka Vlasta Hammerová, kuchařka Terezie Jarošová, školnice Marie Komrsková, která v příštím školním roce skončí - završí 9 let práce na zdejší škole. Další školnicí byla Anna Talafousová a potom manželka ředitele Jitka Sittová, pracovala tady 8 let. V době její mateřské dovolené ji zastupovala Ivana Bigasová.

Ředitel vedl střelecký oddíl a střelci pokračovali v započaté dobré tradici z minulých let. Založil také soubor „Lipeňáček“, v němž doprovázel zpívající děti na harmoniku. „Lipeňáček“ se zúčastňoval všeho společenského a kulturního dění v obci.

Pro nízký počet žáků byla kuchyně školy od září 1988 zrušena a školní děti chodily na obědy do mateřské školy. Po sametové revoluci jsem se vrátila na lipenskou školu a pracovala jsem ve školní družině, potom jsem učila. V letech 1990 až 1992 měla škola pouze 1 třídu, nejmenší počet dětí byl ve školním roce 1991/92 - pouze 13. V roce 1990 se paní učitelka Kosmatová odstěhovala do Českých Budějovic. Na lipenské škole vyučovala 19 let. V březnu 1991 vykonávala na naší škole pedagogickou praxi Markéta Krejčová – Dušková, studentka Pedagogické fakulty. V období 1989 – 1996 byly v družině paní vychovatelky: Černá, Alena Chleborádová, Martina Holátová a zastupovala Marta Březinová.

Po podstatných politických změnách v naší republice se mohla každá škola rozhodnout, zda bude pokračovat ve vyučování v nové soustavě nebo zvolí jinou alternativu. Kromě známého Státního pedagogického nakladatelství vznikla další: ALTER, FORTUNA atd. Naše škola zvolila jinou formu výuky, než byla nová koncepce – množiny. Tím, že každá škola učila podle jiných knížek, nikoliv jednotných, vzniká tak trochu chaos - např. při stěhování. Děti vůbec neví, co je v nové škole čeká. A labilnější dítě má velké problémy.

Ve školním roce 1991/92 dne 24. 10.1991 se mateřská škola přestěhovala do základní školy. Historie se opakuje. Obě školy jsou už podruhé pohromadě v této budově číslo 38. Vaří se pro obě školy a nikdo se nemusí přemisťovat. Krátce vařila pí Jarmila Víšková a potom staronová kuchařka pí Františka Švarcová.

V části prostor po mateřské škole byla velice pěkná obecní knihovna. V následujícím roce byly za školou vybudovány dřevěné stavby pro hry dětí nákladem 63 tisíc korun. Byly pěkné, ale nechráněné plotem. Neměly dlouhého trvání, jen asi 5 až 7 let.

Významnou událostí v životě školy i obce byla oslava 35. výročí vzniku školy. Oslava se uskutečnila v Pensionu ARMIN 6.11.1993. Sešli jsme se u školy, prohlédli si ji a společně se vyfotografovali. V ARMINU následovalo vystoupení souboru Lipeňáček. Asi z 50 pozvaných bylo přítomno 29 osob – i pan ředitel Školského úřadu v Českém Krumlově Jan Marxt se svým zástupcem panem Františkem Lipplem.

V září 1995 školní družina přechází k mateřské škole, paní učitelky z mateřské školy Věra Fencová a Marie Vongrejová mají ještě pracovní povinnost v družině.

Rakousko – německo – česká přátelství školy v Lipně nad Vltavou
V následujících letech po revoluci našly příhraniční školy v blízkém rakouském pohraničí partnerské školy a pár let se děti přátelily. My jsme měli školu v St. Stefanu am Walde. Je to škola podobná naší, jen s prvním stupněm. Naše děti tam byly na školním sportovním dnu. I když prakticky nikdo neznal jazyk ten nebo onen, při sportu si rozuměly dobře. Měli jsme ještě jednu školu v Německu: Germannsdorf u Hauzenbergu. To je ohromná škola. Sjíždějí se tam děti školními autobusy z celého okolí. I tam jsme s dětmi byli na návštěvě 7. 10. 1992 a žáci z Německa se svými učiteli a panem ředitelem G. Gerstlem přijeli také k nám. Bylo to na začátku školního roku 1994. Škoda, že tato přátelství nevydržela.

Pan ředitel Richard Sitta ukončil školní rok 1995/96 a s rodinou se odstěhoval do Větřní.

Školní roky 1996 - 2002
Od 1. 1. 1997 – sloučení zš a mš pod jedno ředitelství. V tomto období je ředitelem pan Karel Štix z Přední Výtoně, vyučuje Mgr. Vítězslava Neuauerová, po jejím odchodu do penze 5.4.2000 střídavě učí paní učitelka Helena Mužíková a Mgr. Jana Hájková. Školnicí je paní Jitka Špiesová. Byla také vedoucí stravovny, vystřídala ji paní Jindra Longauerová a nakonec současná paní Milena Rynešová. Za paní kuchařku Blanku Hronovou přišla paní Libuše Vávrová. Byla ustanovena devítičlenná Školská rada v čele s panem Radkem Krátkým.

Změna nastává i na Školském úřadě v Českém Krumlově. Pan Jan Marxt, první ředitel ŠÚ po sametové revoluci, odchází do penze v roce 1997 a nastupuje paní Mgr. Eva Dudáková. Obě školy od r. 1997 měly jednoho ředitele. Tehdy do školy přibyl 5. postupný ročník, proto se zvýšil počet žáků. Měli jsme dvě třídy s pěti postupnými ročníky. V základní škole bylo tehdy 26 žáků a v mateřské škole 25 dětí. Školní družina jako taková neexistovala. Žáci ze základní školy ráno a odpoledne chodili do mateřské školy. Tento společný pobyt se rovnal školní družině. Ušetřily se peníze za vychovatelku, ale na úkor dětí. Při spojení bylo nejstarším dětem 10 – 11 let a nejmladším 3 roky. Paní učitelky z mateřské školy ještě vyučovaly výchovy a suplovaly za chybějící pedagogy v základní škole.

V této a další době začal obecní úřad velmi výrazně investovat do školy. Škola byla perfektně vybavena nejmodernějším zařízením. Začátek byl u listových tabulí do každé třídy, následovaly lavice, židle do obou tříd, šatnové stěny a skříňky do šaten, potom stoly a židle ve školní jídelně.

40.výročí založení školy v Lipně nad Vltavou bylo oslaveno 5.září 1998 v hotelu Gabreta, v bývalé odborářské zotavovně. Hosté zhlédli kulturní pásmo písní a básní dětí obou škol. Bylo přítomno 31 osob asi z 50 pozvaných. Nechyběl ani pan inspektor Winkler s manželkou z Rakouska, který se hodně zasloužil o rozvoj přátelství mezi příhraničními školami obou států. Pan Kroneisl, reportér z Českého rozhlasu z Českých Budějovic nahrál pásmo o lipenské škole, kde hovořila první ředitelka školy paní Helena Mužíková, pan ředitel Karel Štix a já ( kazeta je uchována ve škole ).

Důležité jsou i stavební úpravy v budově školy: zavedena voda do tříd – již v minulosti žádaná, byla provedena plynofikace, nový vodovodní řad, elektrické rozvody, ve větší místnosti zařízena počítačová učebna, 4 nové počítače a laserová tiskárna. O počítače se stará a děti vede v počítačovém kroužku pan Miroslav Máčka ml.

Od roku 1999 začali žáci školy i předškolní děti pravidelně chodit na plavecký výcvik. Pan ředitel založil tradici Lipenského plaváčka: v r. 2001 proběhl 1. ročník a vyhráli jsme pohár. Úspěšní byli: Petr Longauer, Šárka Riganová, Miloš Sokol a Nikola Majeriková. V roce 2002 byl pohár opět náš za přičinění žáků Petr Šumbery, Miloše Sokola – 2. místa. Anny Víškové, Martina Úlehly – 3. místa. Zásluhou pana ing Zdeňka Zídka se děti vykoupaly v plaveckém středisku Aquapulco v Bad Schallerbachu v Rakousku. Byly tam asi třikrát. Některé výlety sponzoroval pan starosta.

Kolem roku 2000 děti z naší školy účinkovaly v muzikálech hudební škloly SAXA z Č. Budějovic. Byly nazývány SAXÍKY. Paní Milena Rynešová přispívala k úspěchu muzikálů šitím kostýmů.

Škola v Přední Výtoni byla zrušena ve školním roce 2001/2002. Do základní školy přibylo 8 žáků a do mateřské školy 5 dětí. Přijíždí malým autobusem obce Přední Výtoň. Tehdy měla naše základní škola 37 žáků a mateřská škola 23 dětí – zřejmě nejvyyší počet z poslední doby. V září r. 2001 přichází paní učitelka Mgr. Gabriela Krejzová z Frymburku.

Na přelomu nového tisíciletí dochází v naší obci k velkým a rozsáhlým změnám. Začíná se budovat rekreační centrum podle holandsko – českého projektu MARINA a AQUAWORLD.

Na konci školního roku odchází pan ředitel Karel Štix po šestiletém působení ve zdejší škole do penze. Končí i paní učitelka z mateřské školy Věra Fencová. V lipenských školách strávila 36 let, 25 let byla učitelkou mateřské školy, 6 let ředitelkou mateřské školy a 5 let učitelkou mateřské a zároveň základní školy a vychovatelkou ve školní družině. Děkujeme za jejich práci.

V dlouhé době od roku 1959 do roku 2001 členové sdružení rodičů a přátel školy spolu s učitelkami uspořádali 25 dětských karnevalů, na něž navazovaly společenské plesy pro dospělé a také byly dva karnevaly na ledě.

Školní roky 2002 - 2008
Integrace nevidomého dítěte 2002 - 2007, od 1. 10. 2002 má škola právní subjektivitu zřizovatelem a řídícím orgánem školy je obecní úřad.

Paní ředitelkou je Mgr. Gabriela Krejzová. Přichází nová učitelka slečna Mgr. Marika Šubová, po roce se vdala - změna příjmení na Poslušná. V následujících letech zastupovala paní ředitelku, když byla dvakrát na mateřské dovolené. Paní Mgr. Vítězslava Neubauerová po dva roky asistovala nevidomému dítěti. Naučila se Brailovo písmo a psát na Pichtově stroji. Na lipenské škole působila 19 let. Potom ji vystřídala paní asistentka Hana Trnková. Integrace skončila v červnu 2007. V MŠ je od roku 2002 staronová síla paní učitelka Alena Zdechovanová, která zde učila v mateřské škole ve školním roce 1972/73 ( mimochodem si pamatuje na mého syna Vildu, co by dítě ). Školnice paní Jitka Špiesová a kuchařka paní Libuše Vávrová pokračují. V mateřské škole je 30 dětí, ve škole základní 35 žáků a v družině 29 žáků. V březnu 2003 se vrací do školy učitelka Mgr.Jana Hájková. Nyní dojíždí denně autem z Pohorské Vsi. Školní družina má konečně vychovatelku - paní Martinu Vallovou. V následujícim roce začíná studovat Pedagogickou fakultu v Liberci.

V pořizování nábytku a nového vybavení se pokračuje. Je na řadě mateřská škola. Do tříd přibyly nové židličky a stolky, které se dají zajímavým způsobem sestavovat. Dalším vybavením byly televize, rádia a koberce. Do ložnice byla zakoupena lehátka, přikrývky a polštáře. O Vánocích děti dostaly nové moderní hrací kouty - kadeřnici, kuchyňku a sedací soupravu.

Pokračuje se v tradici Lipenského plaváčka. Vítězný pohár zůstává stále na naší škole. Plavání se daří. Mladý kolektiv má plno elánu a pro děti je organizováno mnoho aktivit - výletů, zájezdů atd. Vybírám z nich: kulturní akce: Pyšná princezna v Týně nad Vltavou ( první otáčko po Č.Krumlově ), muzikál s našimi dětmi ve Frymburku, výlety: Tábor a ještě s nejstaršími dětmi výlet na kolech po okolí, Konopiště, Kašperské Hory. Na začátku školního roku 2006/07 se paní ředitelka vrátila do školy. 6.5.—9.5.2007 probíhala EXPEDICE PRAHA - několikadenní výlet a bohaté zážitky dětí z hlavního města. A ještě dvoudenní pěší túra na Kraví horu z Vyššího Brodu. Před koncem školního roku 2006/07 byli rodiče seznámeni s interaktivní tabulí s projektorem, ozvučením a propojením na počítač. Myslím, že málokterá málotřídka by se mohla pochlubit s takovou učební pomůckou. Je to zatím poslední velká investice do školních pomůcek.

Důležitá rekonstrukce školní kuchyně podle směrnic Evropské Unie byla provedena o prázdninách 2006. Přestavba sociálního zařízení a umývárny v mateřské škole a také renovace podlah v prvním i druhém patře prováděné o prázdninách roku 2007 jsou zatím posledními rekonstrukcemi ve škole.
V následném šk.r. 2007/08 měly děti možnost učit se hře na zvolený hudební nástroj. Využili jsme nabídku manželů Rolčíkových z hudební školy v Černé v Pošumaví. 1.1.2008 odchází paní ředitelka na druhou mateřskou dovolenou Personální změna: paní Martina Vallová učí a je přijata nová vychovatelka slečna Simona Prchalová z Frymburku. V listopadu onemocněla paní kuchařka Libuše Vávrová, nastoupila za ni její dcera, vyučená kuchařka, Jiřina Vávrová.

Na jaře roku 2008 bylo vybudováno na místě bývalé školní zahrady dětské hřiště. Během roku zase plno aktivit. Jen některé vybírám: výlet na Jelení Vrchy (2007) s ukázkou plavení dříví, výlet do Českých Budějovic na divadelní představení v Malém divadle, zájezd do Českého Krumlova na divadlo na otáčivém hledišti a závěrečný několikadenní výlet do Železné Rudy na konci školního roku.

V posledních pěti letech bývalo v mateřské škole o několik dětí více než v základní. Dříve tomu bylo právě naopak. Přejeme kolektivu hodně zdaru při výchově a výuce dětí!


Vzpomínkové foto

Králové, princové a ostatní

Okresní olympiáda

Okresní olympiáda

Cvičíme s vojskem

Nástup

Účastníci závodu

Závody o podivuhodný štít

Zahájení

Zahájení

Zahájení

Zahájení

Pevná jednota

První den

U zápisu

Porevoluční éra

V Německu

Vystoupení

Soupeření

Vystoupení

Zahájení

Návštěva

Návštěva

Plaváček

Plaváček

Vzpomínkové foto

Králové, princové a ostatní

Okresní olympiáda

Okresní olympiáda

Na procházce

Vánoce ve školce

U kanálu

U kanálu

S plavci
Autor: Mgr. Vicki Neubauerová
Top Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!