Články

50 let školy v Lipně Nad Vltavou, díl I. (1951 -...

Monti | 12. 01. 2009 | Přečteno 3256x |

Úvodní text
Již více než padesát let uplynulo od založení školy v obci Slupečná. Díky dlouhodobé zaměstnankyni paní mgr. Vicki Neubauerové máme tu čest nahlédnout do poválečné historie školství v obci Slupečná a později Lipna nad Vltavou. Pohodlně se usaďte, dlouhé povídání začíná...


Úvodem
Poslední zjištění podané ústně: ve Slupečné se vyučovalo v jedné třídě již ve školním roce 1951 – 1952, učila zde učitelka Pechoušková. Další školní rok vyučoval učitel Škaretský, který potom odešel do Vyššího Brodu.

"Školní pamětní kniha při Národní škole ve Slupečné byla založena počátkem září 1953. Tuto pamětní knihu začal psáti ředitel Vojtěch Zemek. V té době byl u Okresního národního výboru v Kaplici okresním školním inspektorem Karel Kovařík a ministrem školství profesor Ladislav Štoll."

Tak začíná školní kronika Národní školy ve Slupečné, která byla tehdy obcí a Lipno pouze její osadou.

Osídlení obce
V malé obci Slupečná žili do roku 1945 jen obyvatelé německé národnosti. Potom byla většina německých obyvatel odsunuta do Německa. Osm let, až do roku 1953, byla Slupečná téměř bez obyvatelstva. Domy a hospodářské budovy pustly. Teprve rokem 1953 se mění vzhled obce. Vedení podniku Vodní stavby na Lipně svým nákladem tuto obec upravuje. Bylo zde ze starých polorozbořených obytných domů zřízeno dvacet nových obytných jednotek. Obec se pomalu osidluje dělnickými rodinami, jejichž dospělí členové pracují na velké stavbě údolní přehrady v Lipně.

Školní budova
Krajský národní výbor v Českých Budějovicích a Okresní národní výbor v Kaplici plně podporovaly adaptaci zdejší staré ošumělé školní budovy. A tak je koncem září 1953 škola opravená a její vzhled je změněn téměř do základu, aby plně vyhovovala školním předpisům. Okna a dveře byly vyměněny, byly položeny nové podlahy, provedeno obložení novými bílými dlaždičkami, zaveden elektrický proud a vodovod. Do tříd byla instalována nová stáložárná kamna „klubky“.

Opravu provedl Okresní komunální podnik z Trhových Svinů. Celkový náklad na opravu školní budovy činil 133 000 Kčs v nové měně. V prvním poschodí jsou dvě prostorné světlé učebny, jeden kabinet na učební pomůcky, šatna, záchody chlapecké a dívčí. Celé poschodí je vyhrazeno pro účely národní školy, přízemí je zase celé upraveno pro mateřskou školu. Je tam školní kuchyně, jídelna, herna a učebna pro nejmenší děti. Proti hlavnímu vchodu se nachází šatna. Vedle je pět umyvadel a pět splachovacích záchodů pro děti z mateřské školy. Škola má ještě dostat školní nábytek a pomůcky. Má být jednou z nejlépe vybavených škol v okrese.

Školní rok 1953 / 1954
5. října 1953 bylo zahájeno vyučování – přišlo 12 žáků, během týdne počet žáků vzrostl na 20. Národnostní složení : 14 slovenské, 4 české a 2 německé národnosti. Na konci roku bylo ve škole 30 žáků. Škola byla jednotřídní s pěti postupnými ročníky , vyučoval ředitel Vojtěch Zemek.

Rok 1953 zaznamenal úmrtí politiků v naší republice a v Sovětském svazu. 6.března 1953 zemřel Josif Vissarionovič Stalin a 14. března 1953 náš prezident Klement Gottwald. 21.března 1953 se stal presidentem Antonín Zápotocký. Výročí úmrtí i narození významných politiků se muselo povinně dětem každoročně připomínat: poslouchat pořady v rádiu, vytvářet recitační pásma atd. A neustále vyjadřovat lásku k Sovětskému svazu.

Školní výlet: 16.6.1954 Hluboká. Společně jely: Národní + Mateřská šlola Slupečná, Mateřská škola Lipno, Národní škola Nové Domky a Přední Výtoň. Autobus bezplatně poskytly Vodní stavby Lipno.

Školní rok 1954 / 1955
Ve školním roce 1954/1955 vzrostl počet žáků na 41 (národnosti : 25 Čechů, 15 Slováků, 1 Němec), a proto byla otevřena druhá třída, kde vyučovala učitelka Jiřina Longová. Docházela z Lipna. V pondělí dne 30. srpna 1954 byla také otevřena mateřská škola. Na zahájení přišlo 15 dětí. Ředitelkou byla jmenována Marie Šmejkalová z Netřebic, pěstounkou se stala Božena Švejdová od Č. Budějovic, kuchařkou byla zdejší občanka Hedvika Jindrová.

Ve středu 6.10.1954 se v závodním klubu na Lipně konala ustavující schůze „Sdružení rodičů a přátel školy“ za účasti 20 občanů. Nový výbor SRPŠ:
  • Předseda: František Jarý, vedoucí hotelu na Lipně
  • Místopředsedkyně: Marta Srncová, pěstounka Mateřské školy Lipno
  • Jednatelka: Věra Žaloudková, manželka zubního dentisty
  • Pokladník: Bohumil Hála, strojník na tlačné šachtě

V neděli dne 28. listopadu 1954 se konaly na celém území Československé republiky volby do Národního shromáždění. Pro zdejší obec byla volební místností hala hotelu na Lipně. Celkem bylo zapsáno na Místním národním výboru Slupečná 503 voličů. Nedostavilo se 8 voličů, takže hlasování se zúčastnilo 495 voličů, to je 98,40 %.

Dne 12.prosince 1954 se stal ministrem školství doc.dr. František Kahuda. V neděli dne 19. prosince 1954 místní národní výbor spolu s kulturní komisí, Radou žen a Sdružením rodičů a přátel školy uspořádaly velkou nadílku Dědy Mráze. Z celkového obnosu 2 140 Kčs byly zakoupeny knihy, cukroví, čokoláda a ovoce. Bylo poděleno přes 150 dětí. Program měly: Mateřské školy Slupečná, Lipno a Národní škola Slupečná.

V roce 1954 vznikla na Lipně další mateřská škola. Sídlila v dřevěném domku u lesa na konci Lipna.(nyní je tam „Penzion Jája“.) Vyčteno z kroniky : ředitelka Bohumila Hlavová 1954 -1956, pěstounka Marta Srncová, ředitelka Marie Jeřábková 1956 - jaro 1958. V roce 1957-1958 je v mateřské škole 36 dětí, na konci roku jen 30. Docházejí sem i děti ze Slupečné. Učitelka Marie Polanská, učitelka Anna Candrová - od jara 1958 je Anna Candrová ředitelkou, kuchařkou Marie Eiblová a potom A. Polanská, školnicí Marie Špirhanslová a krátce Božena Semínková. Mateřská škola zde setrvala do prosince r. 1958. Potom se přestěhovala do budovy , která byla vyčleněna pro školy v obci.

V r.1954 bylo v obci postaveno u lesa přírodní jeviště. Později na tom přibližném místě bylo letní kino. Na jevišti se odehrávalo hodně kulturních vystoupení. Za mnohé připomenu: Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého - účinkovalo 250 osob, čínský taneční soubor. I děti obou škol zde vystupovaly. Jeviště vydrželo téměř do roku 1960, ale začalo se rozpadat a muselo se zbourat.

Ukončení školního roku 1954/55 bylo slavnostní a uskutečnilo se v závodní jídelně na Lipně v neděli. Při té příležitosti 11 žáků Národní školy ze Slupečné složilo pionýrský slib. S pionýry pracovala vedoucí Pavla Kropáčková. Vázání šátků provedl za Vodní stavby a místní národní výbor Miroslav Samek, který uvedl, že poprvé v dějinách byla na národní škole ustanovena Pionýrská organizace. Slavnost byla spojena s dětskou besídkou. Účinkovaly děti: Jitka Brožová, Jaroslava Houšková, Eva Latenbergová, Jaroslav Steinbauer, Eliška Marková, Ladislav Čonka, Milena Klabíková a Krista Schimplová.

Školní výlet: 8.6.1955 papírna Větřní,, Český Krumlov – zámek, Rožmberk - zámek. Jely národní školy: Slupečná, Nové Domky a Přední Výtoň.

Školní rok 1955 / 1956
Nový školní rok zahájili slavnostně předseda místního národního výboru Václav Goby a tajemník Josef Sýkora. Přijel i dvanáctičlenný soubor vojenského útvaru pohraniční stráže z Přední Výtoně. Slavnost se konala ve II. třídě. Bylo tomu právě tak jako loni. Počet dětí se zvýšil na 56. Změna v učitelském sboru – Jiřina Longová odchází do Horního Slavkova a přichází Josef Hák – absolvent Pedagogické školy v Českých Budějovicích, ale záhy (1. 12. 1955) odchází na Národní školu v Rychnově nad Malší. A za něho nastupuje učitelka Marie Šťastná, která učila tři měsíce v Písku. V mateřské škole došlo také k personální změně – ředitelka Marie Šmejkalová odešla do Mateřské školy do Omleniček. Nahradila ji ředitelka Anna Žučková.

K 38. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byla v rámci měsíce československo – sovětského přátelství uspořádána v pondělí 7. listopadu 1955 štafeta od místního národního výboru k hotelu. Štafetu se závazky nesli žáci Národní školy Slupečná. Slavnostní projev k pracujícím měl učitel Ivan Nový, který tehdy učil v Loučovicích. (Tehdy jsem chodila do školy v Loučovicích. Pamatuji si ho jako výborného učitele).

Nadílka Dědy Mráze se konala 18.12.1955 a tentokrát byla bohatší, kupovala se za 6 000 Kčs. Dědu Mráze představoval pan Záhořík. Svátek práce se tento rok 1956 slavil v Loučovicích. Mezinárodní den dětí byl slaven 10. června 1956. Hrál se film „Z pohádky do pohádky“, odpoledne vyhrávala dětská kapela z Borku u Českých Budějovic. Nejvíce děti lákalo vyzkoušet si vojenské telefony a radiostanice. Nechybělo ani občerstvení: limonáda, zákusky, eskymo.

Školní výlet se uskutečnil 13. června 1956 a jelo se do Prachatic, Husince a Volar. Účast škol : Národní škola + Mateřská škola Slupečná, Mateřská škola Lipno, Národní škola Nové Domky a Přední Výtoň. Jelo celkem 70 dětí. Školní rok byl ukončen 30.června 1956, dokončilo ho 41 žáků. Během roku hodně žáků ubylo (15).

Školní rok 1956 / 1957
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo již tradičně ( potřetí) s představiteli národního výboru a vojáky z Přední Výtoně s písněmi vojenskými a lidovými. Žáků přišlo více než 50. Průběžně během uplynulých školních let byla škola dovybavována potřebnými pomůckami, tělovýchovným náčiním i nářadím. Například zrovna v tomto školním roce škola získala dvě kožené žíněnky od výboru Rady žen ve Slupečné a Lipně v ceně 1 300 Kčs. Ženy na děti nezapomínají. Vždy přispívají dětem při akcích Mezinárodního dne dětí, vánočních nadílkách Dědy Mráze a podobně.

Změna v učitelském sboru hned na začátku roku: místo učitelky Marie Šťastné přišel učitel Miroslav Vellán, abiturient Pedagogické školy v Českých Budějovicích. Nová změna: učitel Miroslav Vellán odchází 1.11.1956 na vojnu k Pohraniční stráži do Sušice a přichází učitelka Helena Klimešová, která učila od 1.9. do 31.10. 1956 na Osmileté střední škole ve Frymburku nad Vltavou.

Nové listové tabule do obou tříd objednal Okresní národní výbor, referát školství v Kaplici. Montáž tabulí provedli Josef Jaroš spolu s ředitelem školy v neděli 17. února 1957.

Ke Dni učitelů 28.března 1957 (365.výročí narození Jana Amose KOMENSKÉHO) propůjčil prezident republiky na návrh vlády několik vyznamenání. Mezi vyznamenanými z našeho okresu byl Karel Kozlík, ředitel Jedenáctileté střední školy v Kaplici, který dostal titul „Zasloužilý učitel“. (Když jsem studovala v Kaplici na SVVŠ v roce 1959/1960, působil zde jako ředitel a následující rok odešel do důchodu).

První máj byl letos slaven ve Vyšším Brodě. Žáci byli dovezeni autobusem Vodních staveb Lipno do Vyššího Brodu a zpět. 5.6.1957 podnikla škola výlet opět autobusem Vodních staveb na Podolský most, Zvíkov a Hlubokou. Školní rok byl ukončen 29.6.1957. Ředitel školy odchází na Národní školu jednotřídní do Jenína, Ve Slupečné působil čtyři roky. Během doby byla škola náležitě vybavena lavicemi, pomůckami, školním nábytkem, listovými tabulemi a podobně. Škola je ozdobou pohraniční obce Slupečná.

„Uzavíraje tuto kroniku, loučím se se všemi a přeji následovníkům mnoho zdaru na této škole.“
Vojtěch Zemek, ředitel školy

Školní rok 1957 / 1958
Zahájení provedla nová ředitelka Helena Mužíková za přítomnosti hostů z místního národního výboru a sdružení rodičů a přátel školy. Další vyučující byla učitelka Helena Klimešová. Škola je stále dvojtřídní přibližně s 50 žáky. V polovině prosince přišla do školy učitelka Růžena Drugová. Prováděla denně náslechy v I.třídě. Bylo s ní počítáno na zástup ředitelky. Nakonec odbor školství rozhodl jinak, když od 19. prosince 1957 ustanovil ředitelem Václava Šulce. Tento den byla besídka s Dědou Mrázem a také odešla na mateřskou dovolenou ředitelka Helena Mužíková.

11. 5 1958 nastoupila ředitelka Helena Mužíková do práce a učitel Václav Šulc odchází na Národní školu v Přední Výtoni. Školní rok byl slavnostně ukončen 30.6.1958. Tehdy pravidelně dvakrát ročně docházeli do škol zubní lékaři a pak si děti zvali do ordinací. Očkování a všeobecná zdravotní prohlídka probíhaly také ve školách.

A TO BYL POSLEDNÍ ŠKOLNÍ ROK V OBCI SLUPEČNÁ.

Školní rok 1958 / 1959
Cituji:
„Úřední sdělení. Úřední list 1958, 4.února, z ministerstva vnitra. Stanovení nových úředních názvů některých míst. Ministr vnitra podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. s účinností od 1.ledna 1958 stanoví nové úřední názvy těchto míst: v kraji Českobudějovickém v okrese Kaplice pro obec Slupečná nový název Lipno nad Vltavou. Názvy osad této obce zůstávají nezměněny, až na osadu Lipno, pro kterou se stanoví název Lipno nad Vltavou .“

Škola je ze Slupečné přestěhována do Lipna nad Vltavou. Jedna z budov, která byla dříve ubytovnou pro pracovníky na přehradě, byla adaptována a připravena pro školu. Zahájení bylo slavnostní za přítomnosti okresního školního inspektora Karla Kovaříka a předsedy Místního národního výboru Lipno nad Vltavou Löbla. Pro zvýšení počtu žáků byla škola změněna na trojtřídní. Ředitelkou byla Helena Mužíková, dále zde učily učitelka Bohumila Smolková a Irena Jiroušková. Obě odešly 1.11. 1958, první do Vyššího Brodu , druhá do Loučovic. Nastoupili učitelé Jiří Mazanec a Josef Hák. V říjnu a listopadu většina dětí onemocněla příušnicemi. Chyběly až tři čtvrtiny žáků, škola však zavřená nebyla.

Začátkem prosince 1958 byla do školní budovy přestěhována z dřevěného domku u lesa mateřská škola. Tam už se nikdy nevrátila. Ve školní budově byla v přízemí kuchyně s jídelnou a ještě tělocvična. Prostor pro mateřskou školu byl stísněný. Na začátku ledna se v 1. poschodí porouchalo ústřední topení, děti nastydly a opět onemocněly. V únoru vypukly plané neštovice a spalničky.

Rodičovské sdružení spolu s učiteli uspořádali 31.1.1959 ples. Podle záznamů by to měl být první ples Sdružení rodičů a přátel školy v Lipně nad Vltavou. Mezinárodní den dětí byl pro špatné počasí odložen na 7.6.1959. Děti měly bohatý program : vystoupení dětí z mateřské školy, pionýrský slib, cvičení žáků se spartakiádní skladbou „Pohádka“, cvičení na žíněnkách, závodivé hry. Pohraničníci z Přední Výtoně předvedli ukázku bojového útoku a cvičení se psy. Pro všechny děti bylo připraveno občerstvení. V okresní soutěži ve sběru papíru se škola umístila na II.místě. Školní výlet v červnu byl dvoudenní : Praha, Ruzyně – letiště, Petřín – rozhledna a historické památky Prahy. Autobus poskytly Vodní stavby Lipno i řidiče Josefa Bínu.

Školní rok 1959 / 1960
Změna ve školství: dosavadní název „osmiletá střední škola“ (tu jsem absolvovala ) byl změněn na „základní devítiletá škola“. První stupeň tvořily třídy 1. až 5. a tyto ročníky byly ve škole v Lipně nad Vltavou. 6. – 9. třída byl druhý stupeň. Od této doby děti chodily o jeden rok déle do školy. U lipenské školy bylo vybudováno nové schodiště do budovy a upravuje se prostranství před školou. Všichni v naší zemi chtějí prostředí zlepšit - blíží se 15. výročí osvobození Sovětským svazem.

Funkcí ředitele školy byl pověřen učitel Josef Hák, další vyučující : učitelka Alena Mazancová, která skončila pedagogická studia v Českých Budějovicích a učitelka Čuchnová, která přišla z Vyššího Brodu.. Školníka Jančiho vystřídala Miroslava Rezková. Na začátku roku měla škola 69 žáků.

12.června 1960 byly volby do národních výborů a Národního shromáždění. Současně byla provedena územní reorganizace státu. Území bývalého okresu Kaplice připadlo pod okres Český Krumlov. V Praze probíhala II.spartakiáda. Školní rok byl zakončen 18.června 1960, učitelé však pracovali do 30.června 1960 na Státním statku Kyselov na sklizni sena.

Školní rok 1960 / 1961
Významný rok pro školství - Ústřední výbor Komunistické strany Československa a vláda rozhodly, že od 1. září 1960 budou POSKYTOVÁNY UČEBNICE A ŠKOLNÍ POMŮCKY ZDARMA.

Vyučují ředitel Josef Hák, učitelky Alena Mazancová a Hana Járová – Voldánová z Frymburku. 15.května 1961 byla slavnostně otevřena při škole družina mládeže, do které začalo chodit 33 dětí. První vychovatelkou byla Božena Semínková. Na vybavení družiny poskytl místní národní výbor 5 000 Kčs. V květnu 1961 odchází učitelka Alena Mazancová do Chabičovic a z mateřské dovolené se vrací učitelka Helena Mužíková. Školní výlet: Český Krumlov – zámek, museum a hrad Rožmberk.

Školní rok 1961 / 1962
Těchto 17 let působila na škole učitelská dvojice manželé Kovářovi. Josef Kovář byl ředitelem a Miloslava Kovářová učitelkou, která ještě v důchodu zastupovala nemocné a nepřítomné pedagogy. Učila zde celkem 19 let. Během prázdnin byly ve školní budově provedeny různé úpravy: zazdění některých dveří, vymalování všech prostor apod. Pedagogický sbor: ředitel Josef Kovář, učitelka Miloslava Kovářová, učitelka Helena Mužíková a vychovatelka Božena Semínková, školnicí byla Miroslava Rezková.

Změna v organizaci školy: 21. května 1962 se lipenská škola stává vzhledem ke zvýšení počtu žáků čtyřtřídní školou. Novým učitelem byl ustanoven Karel Podlaha. Koncem roku 1962 se mateřská škola přestěhovala do domu číslo 3. Děti tam měly i školní kuchyni s jídelnou. V budově už nebylo dost místa pro obě školy, v obou se totiž zvyšovaly počty dětí. 21.a 22.června 1962 děti ze 4.a 5.ročníku stanovaly na břehu jezera s pionýrskými vedoucími z vojenského útvaru. Počasí se vydařilo a pobyt také. 30. června byl školní rok 1961/62 ukončen. Učitelka Helena Mužíková odchází do okresu Teplice.

Školní roky 1962 / 1965
Bohužel toto období není v kronice zaznamenáno, ve školní kuchyni v této době pravděpodobně pracovaly Ludmila Valíková, Marta Mládková a Anna Schnedorfová.

Školní roky 1965 / 1973
Čtyřtřídní škola setrvala až do konce roku 1972 / 1973 – tedy asi 10 let. Nejvyšší počet žáků dle záznamů byl na začátku školního roku 1965/1966. Do školy chodilo 96 dětí. O zimních prázdninách 1965 byla vyměněna v tělocvičně nevyhovující prkna za pěkné parkety. V lednu 1966 byla jedna pionýrská klubovna uvolněna pro zasedací síň místního národního výboru. V bývalé zasedací síni bude otevřena provozovna pražského závodu Mikrotechna, která přinese pro ženy nové pracovní příležitosti. V roce 1969 byl vedoucím školského odboru Václav Sláma, okresním školním inspektorem Josef Mašek, ministrem školství Josef Hrbek. Následující rok je okresním školním inspektorem Josef Košťál.

Pěkné sportovní umístění : 5.a 6.února 1972 se v Krásetíně konala III.pionýrská olympiáda v lyžování. Z naší školy se zúčastnilo 17 žáků a přivezli 11 medailí. Hrdinou dne byl Jéňa Staňek z 1. třídy. Získal 1. místo v běhu na 500 m a byl první ve slalomu. Pavel Březina závodil i v národním přeboru, který se konal o týden později v naší obci a byl na 20.a 21. místě. V roce 1973 byly závody v lyžování na Kramolíně. František Švarc byl celkově druhý, Roman Průša třetí. Úspěšní byli Roman Olšiak, Zdeněk Furik a Jaroslav Rambousek.

V období školních let od září roku 1965 až do června 1973 ve škole střídavě učili: Anna Čižmárová, Anna Vančurová, Ladislav Krajník, zastupovali učitelé Zimmerman z Holubova, Karel Rybák ze Soběslavi Josef Císař, učitel Lukáš potom odešel do Malšína. Nové síly - učitelky Marta Chocholová, Marie Bartyzalová a Marie Kosmatová. Vychovatelkou ve školní družině byla Květa Pelešková, od školního roku 1966 / 1967 jsou ve škole dvě oddělení školní družiny – přichází Jana Kopálová, Pavla Vrbacká a Alena Kovářová, později provdaná Škopková, absolventka střední všeobecně vzdělávací školy a potom studující Pedagogickou fakultu střídala vychovatelky o prázdninách, nová síla Zdeňka Procházková a potom Božena Bromová. Kuchařky : Marie Tomášková – Ederová, Margita Novotná, Františka Švarcová, Libuše Zimmermannová, Růžena Bělohlávková, Anna Parýzková, Zdeňka Staňková – Vítková a Anežka Schovancová. Školnice: Františka Švarcová - pouze 1 rok , Blanka Hronová - také 1 rok. a Božena Kozová.


Ročník 1987

Ročník 1987

MDŽ 1988

MDŽ 1988

Budova Školy

Vyznamenání

1. Máj

Na Hluboké

Pionýři

Branný den

Příprava na vojnu?

pod hrází

Mladé naděje

Cíl výletu

Střelnice

Vítezky

Personál školy

Opékání

Viděno střelcemAutor: Mgr. Vicki Neubauerová
Top Články Informační e-mail Vytisknout článek