Nová Pec

Novinky z Nové Pece

Monti | 23. 05. 2008 | Přečteno 2499x |
Máme pro Vás několik zpráv z Nové Pece. Tou první je pozitivní informace o rekonstrukci objektu bývalého hotelu. Kdo navštívil v posledních letech tuto obec, jistě ví, jakým strašákem byla budova bývalého hotelu Nová Pec. Po vleklém nezájmu bývalého majitele se stavba dostala do rukou majitele nového, který hodlá objekt přebudovat na byty. Jejich budoucí vlastníci budou mít v budově k dispozici i zařízení pro sportovně relaxační náplň. Při těchto opravách bude dbáno na zachování původního rázu budovy, navíc se odstraní i nevhodné nástavby z dob minulých.

Hotel Muhr Hotel Nová Pec
Další novinkou je fakt, že obec má ve zkušebním provozu novou, dynamickou verzi webové prezentace - joomla.novapec.info. Na ni můžete shlédnout například krátké video, které zachycuje situaci v obci těsně po vichřici Emma. No a na konec se zde můžete i dočíst o zahájení 10. plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále. Info: Jakub Koželuh.

Top Články Informační e-mail Vytisknout článek
K tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!