Přírodní krásy

Tříjezerní slať

Daniela | 09. 12. 2007 | Přečteno 3418x |

Úvodem:
Téměř učebnicový příklad menšího horksého vrchoviště prameništního typu pod svahem Oblíku (1224 m n. m.). Můžeme zde vidět vše, co mohou horská vrchoviště návštěvníkovi nabídnout - jezírka v centrální části, kterou obklopuje pás klečoviny a podmáčené smrčiny kolem vrchoviště

Základní údaje:
  • Katastrální území - Kvilda, Modrava
  • Nadmořská výška - 1060 m.n.m.
  • Výměra - 5 ha
  • Vyhlášeno 1991 (NPŠ)


Poloha a vznik slatě:
Slať se roztírá v chladné a vlhké oblasti se 160 mrazovými dny v roce a 1100 mm průměrných ročních srážek. Vznikla va vývěrech podzemní vody v puklinách nebo tektonických poruchách s méně propustným podložím. Aby však vývoj vrchovišť byl dokonalý, je nezbytný dostatek srážek a vhodné počasí, při kterém nedochází k přílišnému výparu. Vrchoviště vzniklo před několika tisíci lety. Voda se zachycovala v ne příliš velkých prohloubených místech, které vytvořil ledovec. Prohlubně postupně zarůstaly rostlinami, dříve např. ostřice či rákos, dnes zde můžeme vidět rašeliníky a suchopýra. Tyto změny způsobuje složení rašelinných vrstev.

Živá část a jezírka:
Mocnost rašeliny je asi 4,5 m. Uprostřed vrchoviště v otevřeném, činném bloku se nacházejí tři jezírka, v jejichž okolí najdeme klasické vrchovištní rostliny, jako je např. kyhanka sivolistá, klikva bahenní, suchopýr pochvatý, vlochyně bahenní, šicha černá, rosnatka okrouhlisá, ostřice mokřadní či nenápadné blatnice bahenní. Velké bohatství vrchoviště zastupují mechorosty, z nich jsou nejvýznamější rašeliníky. Borovice nízkého vzrůstu, která se nazývá kleč, pokrývá činnou část vrchoviště.

Latinský název Pinus-pseudopumilio čili rašelinná kleč nese druh, který se nachází na šumavských slatích. V lagg, tedy místo, kde voda prosakuje z vlastního rašelinného jezírka, přechází nepřetržitý porost klečoviny na samém okraji rašeliniště. I přes těžké podmínky se zde vyskytuje život. Specificky rašelinné druhy – tyrfobionti jsou k životu na slati obdařeni lehkým tělem s křídly nebo nohami, které se do rozmáčené půdy neboří. Těmto těžkým podmínkám odolávají někteří ptáci a hmyz.

Chodník k jezírkům

Jedno z jezírek

Největší jezírko

Dřevinné patro

Vedle jezírek


Zastávka č.19  Tříjezerní slať

Bílá trasa  MinistezkaTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!