Výlety

Výlet 03 - Na tajemnou Luč

Monti | 09. 01. 2008 | Přečteno 3764x |

Základní informace

Pěšky Na běžkách Na kole
Po modré Po žluté
Česká Republika

Lipno nad Vltavou, střed staré obce - 765 m.n.m
Jako start našeho putování za tajmenen na hoře Luč jsme si vybrali obec Lipno nad Vltavou. Přesněji střed obce (vedle bývalého hotelu Lipno), která vyrostla při stavbě lipenské nádrže. Sem se dostaneme snadno z hlavní silnice (která směřuje na Frymburk, případně na Vyšší Brod), když zabočíme na křižovatce u autobusové zastávky a pojedete směrem nahoru. Zhruba po dvoustech metrech bude následovat další křižovatka na které se dáme vpravo, čímž se dostaneme k obytné zóně. Zhruba po sto metrech se ocitáme na startu našeho putování (místním je místo známo jako "U hodin") .

Zde si všimneme turistických ukazatelů a vydáme se po modré a žluté značce. Projdeme ulici na jejímž konci stávalo letní kino (dnes se tam buduje komplex pro seniory). V tomto místě se dáme levou cestou. Následujeme stále modrou značku až do míst, kde po své pravé ruce uvidíme zahrádkářskou kolonii. Zde modrá i žlutá značka odbočuje vlevo do lesa. My toto značení na krátký úsek opustíme a vydáme se po polní cestě, která vede nad zmiňovaným zahrádkářským areálem. Cestu nám to trochu prodlouží, ale díky tomu si můžeme prohlédnout na pravém horizontu větrné elektrárny, které jsou již na území Rakouska. Dále mineme původní stavení, cesta nás zavede do lesíka na jehož konci nás čeká další orientační bod. Celý tento úsek je dlouhý 1500 metrů.

Pod Lučí - 786 m.n.m.
Nacházíme se na místě zvaném Pod Lučí (zde se napojíme opět na modrou značku). A název je to přesný, směrem jihovýchodně je možno spatřit horu Luč. Cesta k ní vede přes louku. Po naší pravé straně je lemována smíšeným lesíkem. Tento úsek je dlouhý zhruba 400 metrů. Na konci louky narazíme na asfaltovou cestu, kterou však jen přejdeme a pokračujeme po modré turistické značce.

Nyní jdeme po lesní cestě, která začíná mírně stoupat. Noříme se více do lesního porostu Luče. Zhruba po dvoustech metrech uhybá modré značení vlevo a cesta začíná citelně stoupat. Všímáme si prvních skalních útvarů i samostatných balvanů rozesetých po zdejších lesích.

Vrchol Luče - 933 m.n.m.
Pokračujeme stále ve stoupání težším terénem. Po naší levé ruce je vidět několik úchvatných skalních sousoší, které v jednu chvíli mijíme v těsné blízkosti, ve chvíli další mezi nimi procházíme tak, že jsou náhle po naší ruce pravé. Cestu nám stále bezpečně ukazuje modré turistické značení.

Po zhruba třista metrech stoupání se dostáváme na hřeben. Vlevo můžeme spatřit mezi stromy Kyselov a v dálce i Malšín. Těsně před samotným vrcholem Luče se postaral o další vyjímečný pohled orkán Kyrill z ledna roku 2007. Na severovýchodním svahu padl kus lesa a to tak, že se nám naskýtá nádherný pohled na vyronávací nádrž Lipno II a vrchní část kamenného moře na Čertově stěně. Poté směřujeme již k vrcholu, kde začíná národní přírodní rezervace. Je zde i turistické značení, které Vám napoví, jak dál. Ovšem náš mini výlet na tajemnou Luč zde končí, respektive končí vzdalování se od výchozího bodu. Otáčíme se a vracíme se zpátky opět po modré značce.

Dvorečná - 774 m.n.m.
Jdeme stejnou cestou až dojdeme k výše zmiňované asfaltové cestě. Pro zpestření našeho výletu se vydáme po této cestě vpravo a zhruba po třista metrech nás uvítá osada Dvorečná. Zde se můžeme v jednom místním sezónním zařízení občerstvit. Poté se vydáme po žluté značce zpět směrem k Lipnu nad Vltavou. U turistického značení Pod Lučí se napojíme opět i na modrou značku a ta nás zavede do lesa nad zahrádkářskou kolonii a naší cestu nám oproti opačnému směru našeho pochodu o několik desítek metrů zkrátí. Modrou a žlutou značku sledujeme opět až do středu obce.


Centrum staré obce

Zahrádkářská kolonie

V pozadí Luč

Východně od Luče

První metry

Skalní útvar

Balvan na Luči

Blížíme se k vrcholu

Vyhlídka na Lipno II.

Na vrcholu

Ještě jednou krásná vyhlídka

Skalní útvar

Sympatické značení

Dvorečná
Výškový profil
Zastávka č.2  Zahrádkářská kolonie
Zastávka č.4  Vrcholek Luče
Červená trasa  Trasa výletu

Zastávka č.1  Lipno nad Vltavou
Zastávka č.3  Pod Lučí
Zastávka č.5  DvorečnáTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!