Naučné stezky

Naučná stezka Boubínský prales

Monti | 28. 02. 2008 | Přečteno 6691x |

Vyrážíme:
Na naučnou stezku Boubín se můžeme dostat opět několika způsoby. Přes Kubovu Huť a vrchol Boubína, vlakovým spojem z Volar nebo z Horní Vltavice - Lenory dojedeme pod Idinu pilu a odtud je to již jen zhruba 2 km k jezírku, kde naučná stezka začíná. Upozorňujeme, že vstup na stezku a do blízkosti Boubínského pralesa je jen na vlastní nebezpečí.

Zastávka č.1 - U jezírka:
Stezka startuje u umělého jezírka, které bylo vybudováno roku 1836 jako zásobárna vody pro plavení dřeva. K tomuto plavení je upravené koryto pod jezírkem (dno a stěny vyložené kameny). Hráz se nachází v nadmořské výšce 920m. Plocha hladiny je 0,37 ha a nejhlubší místo je u výpustě - 4 metry. Přítok zajišťuje Kaplický potok. Dřevo se z Boubína plavilo naposledy v roce 1957. Do nádrže je vysazován pstruh obecný.

Ještě než se vydáme po stezce dále, otočíme se u první informační tabule o 90° a popojdeme na druhý okraj hráze. Je zde položený obrovský kmen vidlicového smrku, který byl poražen po jeho odumření v roce 2005. Až si přečteme podrobnosti, můžeme pokračovat dál po takzvané Knížecí cestě.

Zastávka č.2 - Chůdový kořen:
Cesta od jezírka mírně stoupá. Po několika stech metrech se dostaneme do těsné blízkosti dřevěného plotu, který obepíná Boubínský prales kolem dokola. Tento plot je na mnoha místech po celém svém obvodu rozbořen díky padlým stromům. Správa CHKO a NP Šumava nechává stromy v plotě tak jak jsou, jen plot kolem padlého kmene opraví.

A již stojíme u druhé informační tabule. Ta pojednává o nádherném přírodním úkazu, kterému se říká chůdový kořen. Takto jsou označovány kořeny stromů, které zakoření na padlém kmeni. Tento padlý kmen postupně zetleje a po něm zbyde prostor, který staví mladý rostoucí strom do polohy "na chůdách" - viz. přiložené fotografie.

Zastávka č.3 - Král smrků:
Pokračujeme ve stoupání kolem plotu a dbáme na zvýšenou opatrnost. Právě v těchto místech v roce 2004 zahynula po pádu stromu žena, která zde byla na výletě se svou rodinou.

A již se blížíme ke třetí tabuli. Ta je situována po naší pravé ruce a informuje nás o králi. A ne ledajakém králi, ale o králi všech smrků, který v těchto místech rostl dlouhá léta. Nakonec podlehl v souboji s časem a nepřízní počasí v roce 1970.

Zastávka č.4 - Lovecký chodník:
Cesta začíná být čím dál tím strmější. Po chvíli dojdeme až na křižovatku při Knížecí cestě. V pravo vede cesta k vrcholu Boubína. My se vydáme vlevo a pokračujeme v našem putování po naučné stezce. Přijde jedno malé klesání a hned na to nejstrmější stoupání našeho dnešního putování. Celý tento úsek od rozcestí vede po lesní pěšině.

Po zhruba čtyřstech metrech od lesní křižovatky nás čeká další tabule. Ta pojednává o historii lovu ve zdejších lesích. Dozvíme se například kus historie "loveckého zámečku", nebo jaké škody zde dřív páchala vysoká.

Zastávka č.5 - Lukenská cesta:
Po dokončení stoupání se ocitáme nad pralesem. Vyjdeme na cestu a opět se ubíráme vlevo. Zde si můžeme všimnout napadaných stromů v plotě, jak jsme o tom psali zhora. Po pár desítkách metrů se ocitáme u další informační cedule.

Z ní vyčteme pár informací o obelisku, který se tyčí na hřebeni hory, o kameni, který upomíná na Josefa Johna (lesníka Schwarzenberků), kde pramení Kaplický potok a proč byla cesta vybudována. Nechybí ani informace o dřevokazných houbách. Toto je nejvýše položené místo na stezce - 1110 metrů.

Zastávka č.6 - Les:
Pokračujeme dále po cestě. V těchto místech začíná naše trasa pozvolna klesat a stále pokračuje kolem plotu nad pralesem.

Za nedlouho jsem u tabule, kde se zdržíme asi nejdéle. kousek od ní totiž rostou stromy, které jsou na ní taktéž znázorněny. Popisy u nich pojdnávájí o historii jejich růstu a zajímavé je připomenutí, co se dělo ve zdejším kraji v dobách, kdy začal nejstarší z popisovaných stromů růst. Pro zajímavost jeden úryvek: v naší zemi vládl tehdy Josef I.

Zastávka č.7 - Zvířena:
Cesta stále mírně klesá. Nicméně pochod je nenáročný díky zpevněné cestě. Po naší pravé ruce se tyčí Basumský hřeben, po ruce levé máme plot protkaný padlou dřevinou.

Na další ceduli se dozvídáme o fauně zdejšího lesa. Jsme upozorněni na zajímvý výskyt několika ptačích druhů a nechybí ani savci či měkkýši.

Zastávka č.8 - Rostlinstvo:
Za neustálého mírného klesání se ubíráme pomalu k předposlednímu zastavení našeho krásného putování. Zde si všímáme hojně se vyskytujících případů napadení stromu dřevokaznou houbou, o které pojednávala jedna z předchozích zastávek.

A již stojíme před tabulí. Logicky následuje popis flory pralesa a jeho bezprostředního okolí. Dozvídáme se o složení stromového patra, výskytu bylin a kapradin.

Zastávka č.9 - Ochranné pásmo:
Nyní nás čeká posledních pár stovek metrů na Lukenské cestě. Její sklon se nijak zvláště nemění a pochod zůstává dál příjmnou záležitostí.

Na poslední informační ceduli se dočteme o ochraném pásmu kolem pralesa - kolik hektarů lesa k němu patří, před čím prales chrání a jaké je na jeho území složení dřevin. Poté uhneme z cesty vlevo a ve strmějším klesání jdeme těsně kolem plotu zhruba 500 metrů. Poté jsme zpět u jezírka.


Voda z umělé nádrže

Pohled do pralesa

Lovecký chodník

Chůdový kořen

Rakovina stromů

Choroš v detailu

Pohled do pralesa


Zastávka č.2  Rozcestí na Knížecí cestě
Zastávka č.4  Jihozápadní kout pralesa
Modrá trasa  Naučná stezka Boubín

Zastávka č.1  Boubínské jezírko
Zastávka č.3  Lukenská cesta nad pralesem
Zastávka č.5  Idina pila
Žlutá plocha  Boubínský pralesTop Články Informační e-mail Vytisknout článek