Přírodní krásy

Medvědí hora

Monti | 17. 09. 2006 | Přečteno 11772x |

Úvodem:
K přírodní památce Medvědí hora se lze dostat několika způsoby. Můžete vyrazit od lipenské hráze po turistické modré, dále pak z jihu od Kapliček, nebo třeba vystoupat od Nových domků.

Základní údaje:
  • Katastrální území - Loučovice
  • Nadmořská výška - 725 - 934 metrů nad mořem
  • Výměra 77 ha
  • Vyhlášeno 1992


Geologie:
Hřbet medvědí hory je tvořen středně zrnitou porfyrickou až blastoporfyroklastickou biotitickou žulou. V podloží je pak dominantní středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula eisgarnského typu. Na vrcholu hory je možno pozorovat mrazové sruby se svahovými blokovými sutěmi. Ze severní strany se dochoval fragment suťového lesa.

Flora:
Stromové patro zastupují především buk lesní, který převažuje i nad smrkem ztepilým. Dále je zde zastoupen javor klen, následuje jedle bělokorá a bříza bradavičnatá. Keřové patro zastupují zmizolez černý a bez hroznatý. Bylinné patro je bohaté na druhy. Je možno pozorovat například kyčelnici devítilistou a cibulkonosnou, bažanku vytrvalou, čarovníka alpského, vraní oko čtyřlisté, mařinku vonnou, pitulníka horského a kapradiny.

Fauna:
V lokalitě hnízdí jestřáb lesní, datel černý, pěnice černohlavá, pěnkava obecná, střízlík obecný, sýkora uhelníček a holub doupňák, který je, jako jediný z vyjmenovaných druhů, přímo závislý na starých bukových porostech, které se v lokalitě Medvědí hory vyskytují.

Pokud budete mít štěstí, můžete v okolí hory pozorovat utěšené stádo losa evropského. Jeho výskyt ve zdejším kraji je daleko nejpatrnější v ČR, dokonce se blíží k číslům populace v Polsku a Litvě (v oblastech trvalého výskytu).

Další zajímavosti:
Medvědí hora dostala název díky výskytu medvědů na tomto území. Zákaz lovu střelbou byl vydán roku 1737, z důvodu zachování kožešiny. Lovit huňáče se smělo pouze do želez a to ještě v periodě několika let. V roce 1836 zde byl uloven poslední medvěd loučovickým rybářem Johannem Gargo.

Los evropský, který je zmíněn o několik řádků výše, dosahuje váhy až půl tuny a v kohoutku můžeme naměřit i dva metry. Je ale menší, než asijské a severoamerické poddruhy.

Potkat zde losa, nemusí být zas až tak nesplnitelný sen. Při jedné z mých předešlých cest mi malé stádo zkřížilo cestu, než jsem však stačil vytáhnout fotoaparát, zmizelo zase v lesním porostu. Věřím, že do budoucna bude více štěstí a my si losa popíšeme podrobněji.


Medvědí hora

Medvědí hora

Medvědí hora

Medvědí hora

Medvědí hora

Medvědí hora

Medvědí hora

Medvědí hora

Medvědí hora


Zastávka č.2  Rašeliniště Kapličky
Zastávka č.4  Poustevna

Zastávka č.1  Medvědí hora
Zastávka č.3  Čertovo kopyto
Modrá trasa  Trasa výletu na Medvědí horuTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!