Naučné stezky

Medvědí stezka

Monti | 26. 06. 2006 | Přečteno 8675x |

Úvodem
Medvědí stezka je náročnější turistická trasa. Projít jí můžete z mnoha směrů. Od Ovesné až po Černý Kříž či obráceně, z Jeleních Vrchů po Novou Pec, nebo z Ovesné po Jelení Vrchy. My Vám popíšeme celou její trasu v délce 15 kilometrů. Jako startovní pozici jsem zvolil železniční zastávku Ovesnou, jako cílovou pak železniční stanici Černý Kříž.

Ovesná
K této železniční stanici se můžete dostat z Nové Pece vlakem, nebo po cyklistické stezce rovněž z oné obce. Na startu stezky je informační tabule, která Vám ukáže celou trasu Medvědí stezky. Taktéž se na ní dozvíte, že byla vyznačena již v roce 1967 a co vedlo její tvůrce k tomuto činu. Dále pak na tabuli stojí pár vět o přírodě a historii místního kraje.

Prvních několik desítek metrů vede stezka po asfaltové silnici. Poté uhýbá směrem doleva a Vy se dostáváte do středu místních přírodních krás. Stezka se začíná zvedat v náročnějším terénu až pomalu přechází do skalního masívu. Po několika desítkách metrů přichází krátký úsek, kde Vám usnadní chůzi dřevěnými schody zpevněný terén.

Poté se ocitáte mezi kamennými velikány, kteří jsou posazeny do stále strmějšího stoupání. V době mé návštěvy křížilo stezku taktéž nespočet polomových kmenů. Po několika stovkách metrů již můžete vidět informačn tabuli.

Info tabule č.1

Toto místo je pojmenované jako Skalní vyhlídka. Mezi vzrostlými stromy je možno uzřít protilehlé šumavské vrcholy.

Poté směřujete k informační tabuli, která Vás zasvěcuje do éry od prvohor až po dnešek. Dočtete se mnoho zajímavého o šumavském pohoří včetně toho, že je jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších pohoří ve střední Evropě.

Info tabule č.2 & Perníková věž
Cesta směrem k druhé info tabuli vede po vyšlapané stezce, stoupání je zvládutelné bez větších problémů, pokud neberete v potaz polomy, které kříží cestu vzhůru. Po několika desítkách metrů stojíte na jakémsi hřbetu. Zatáčíte vpravo a sestoupíte o 50 metrů níže, kde se nachází další informační tabule a Perníková věž.

Na další informační tabuli se dočítáte, jak se měnil zdejší les při těžbě a následném plavení po Schwarzwenberském kanále a jaká opatření jsou zavedena pro návrat stability ve zdejších hvozdech.

Otáčíte se od tabule a hned za Vámi stojí Perníková věž. Pojmenování tohoto pozoruhodného přírodního úkazu tkví zřejmě v pravidelném vrstveni skály, která vypadá jako pardubický perníček, proložený nějakou chutnou náplní :o)

Soutěska lapků & Gotický portál
Cesta pokračuje v mírnějším stoupaní a směřuje pár desítek metrů k jihu. Dostáváte se na jakousi plošinu. Cesta se stáčí směrem k severozápadu. Začnete sestupovat po severním svahu. Tento stav trvá zhruba 200 metrů. Poté začínáte opět stoupat.

Po krátkém, mírném stoupaní stojíte u soutěsky lapků. Tento přírodní útvar posadil vedle sebe dva kamenné velikány. Mezi nimi je zhruba dvoumetrová mezera, která vytváří soutěsku.

Projdete si Soutěsku lapků a po několika krocích stojíte před Gotickým portálem. Tento úkaz vytváří skalní masiv, ze kterého je jeden kus spadlý tak, že vytváří jakousi bránu. Vyšší turisté se přikrčí a projdou si tento odpočinkový úsek medvědí stezky, nižší mohou samozřejmě udělat totéž :o).

Kaple & Hřib
Stezka se vine dál mírně stoupajícím terénem. Lemují ji skalní útvary a všude přítomné polomové dřevo. Dostáváte se na místo zvané V Ořeší, které se nachází 960 m.n.m. Dále Vás čeká kraťoučké klesání, po kterém se dostáváte k horským žebříkům. Je možno se jim vyhnout, pokud budete pokračovat dále po žluté.

Obě cesty však vedou k dalšímu kamennému zázraku. Kaplí je nazván skalní masív, který má na svém vrcholu šikmou špičku.

Vystoupáte zhruba třicet metrů v nyní již strmém terénu a stojíte před dalším zajímavým kamenným úkazem. Dva od sebe oddělené kameny mají na sobě položený třetí, což je podobno houbě. Kolem tohoto úkazu se můžete vyšplhat na okolní skály a porozhlídnout se po okolí.

Viklan
Vyrážíte dál a je patrno, že se blížíte k nejvyšším místům našeho putování. Od předchozí zastávky zdoláte krátké strmé stoupání. Poté se stezka dostává do klidnějšího stoupaní až k zastávce u Viklanu.

Viklan je hoden svého pojmenování. Je to totiž kus skály, která je posazena na malém kamenném podstavci svou užší stranou.

Kamenná kráska
Od viklanu zatáčíte doprava a dostáváte se do lokace s mladým porostem. Díky tomu jsou Vám nabídnuty nenapodobitelné vyhlídky na okolní kopce. Cesta v těchto místech klesá. Stoupat začíná až po překročení horského potůčku.

Čeká Vás poslední strmé stoupání. Ocitáte se znovu v dospělém lese a cesta je opět lemována skalnimi masívy.

Kamenná kráska je posazena na nejvyšším bodě Vašeho putování. Ze severozápadní strany se díky řídkému porostu naskýtá nádherný pohled do okolí. Samotná Kamenná kráska je balvan obřích rozměrů v kopulovitém tvaru.

Obří kostky
Od Kamenné krásky začínáte sestupovat směrtem k Jelením Vrchům. Než k nim dorazíte, čekají Vás dvě významné zastávky.

První z nich je zastávka u Obřích kostek. Tento skalní útvar obsahuje dvě obří kamenné kostky, které jsou posazeny vedle sebe.

Jelení jezírko
Od Obřích kostek začíná cesta klesat strměji. Tento stav trvá cca 500 metrů. Poté se dostáváte na pěšinu, která je posazena do klesání mírnějšího a po chvíli zahybá doprava. Projdete hustější porost a již se na nás třpytí hladina Jeleního jezírka.

Jelení jezírko bylo vystavěno v roce 1835 pro zlepšení vodní situace při plavení. Je položeno v nadmořské výšce 945 metrů. Naplnit tuto umělou nádrž v době plavení trvalo deset dnů. Při samotném plavení pak vydávala nádrž 0.4 kubíků vody za vteřinu po dobu pěti hodin.

Jelení Vrchy
Od Jeleního jezírka se vydáváte směrem k Jelením Vrchům. Po chvíli sejdete na asfaltovou cestu a po pár stovkách metrů již vidíte známé parkoviště, kde si můžete odpočinout u informační tabule k medvědí stezce či prohlédnout si dolní portál Schwarzenberského kanálu.

Medvědí kámen
Od parkoviště se vydáte po asfaltové cestě. Po zhruba dvěstě metrech zatáčíte doprava. Po lesní cestě vede stezka až do Černého Kříže. Po zhruba dvou kilometrech zastavíte u Medvědího kamene, který je dopodrobna popsán v tomto článku.

Rudolfstein
Od Medvědího kamene Vás čekají již poslední zhruba 4 kilometry do cíle putování po Medvědí stezce. Cesta mírně klesá. Po delším úseku míjíte potok Hučinku. Poté stezka uhýbá z polní cesty a stáči se doleva.

Lesní pěšinou, která je situována ve středně prudkém klesání ještě míjíte Rudolfův Kámen. Poté se opět dostáváte na lesní cestu. Míjíte již Hučinku, zde již podstatně širší tok a v dálce již houkající vlak prozrazuje železnici Černý Kříž.

Černý Kříž
Jste v cíli Medvědí stezky. Máte za sebou zhruba 15 kilometrů pochodu, z nichž prvních deset byla vcelku vysokohorská turistika. Nasedáte na vlak směr Nová Pec a vracíte se na místa, kde jste zhruba před pěti hodinami cestu odstartovali.


Ovesná

Informace

Zpevněno

Kamené hrátky

Kamená brána

Kamenné krásy

Romantická

Soutěska lapků

Gotický portál

Na stezce

Žebříky

Kaple

Hřib

Viklan

Zobrazit místo Medvědí stezka na větší mapě


Zastávka č.2  Dračí tlama
Zastávka č.4  Soutěska lapků
Zastávka č.6  Kaple
Zastávka č.8  Viklan
Zastávka č.10  Obří kostky
Zastávka č.12  Jelení jezírko
Zastávka č.14  Medvědí kámen
Modrá trasa  Trasa Medvědí stezky

Zastávka č.1  ŽST Ovesná
Zastávka č.3  Perníková skála
Zastávka č.5  Gotický portál
Zastávka č.7  Hřib
Zastávka č.9  Kamenná kráska
Zastávka č.11  Kamenné město
Zastávka č.13  Dolní portál
Zastávka č.15  ŽST Černý KřížTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!