Šumava

Právo veta pro šumavské obce?

Monti | 06. 01. 2006 | Přečteno 1774x |

Ve středeční Mladé Frontě vyšel článek, který poukazuje na to, že šumavské obce touží po právu veta v rozhodování NPŠ o bezzásahových zónách... (více uvnitř článku)

Příklad si berou starostové obcí u svých západních sousedů, kde v Národním parku Bavorský les starostové tamních obcí právo veta mají. To znamená, že pokud chce německá strana Šumavy rozšiřovat svá bezzásahová uzemí, musí s tím souhlasit všechny dotčené obce.

A o něčem podobném probíhají již nějaký čas debaty mezi šumavskými obcemi a NPŠ. Starosta Volar Radek Mrkvička doufá, že k podobné dohodě dojde a vedení NP začne se starostami obcí důkladněji diskutovat. Starostka Stožce Zdeňka Lelková však podotýká, že si není jistá rozumností všech dotčených obcí a tak vidí právo veta jako krajní řešení nastálé situace. Ředitel NPŠ Alois Pavličko přišel s kompromisní nabídkou, že právo veta bude platit pouze pro tu kterou obec, které se bude rozšiřovaní bezzásahových zón týkat územně. To znamená, že pokud by se měla rozšiřovat tato zóna v katastru obce Volary, mělo by do tohoto rozhodnutí promlouvat pouze vedení NP a volarští zastupitelé.

Bude zajímavé sledovat vývoj těchto událostí v budoucnu a pozorovat, zda jsou zastupitelé všech zúčastněných stran schopni dosáhnout dohody a brát v potaz všechny aspekty problematiky a nevidět za právem veta svojí zbraň či nástroj jakési moci v jednání o pokladu naší země - Šumavy.Top Články Informační e-mail Vytisknout článek
K tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!