Naučné stezky

Naučná stezka Lipno - Frymburk

Monti | 25. 09. 2005 | Přečteno 8708x |

Zastávka č.1
První zastávka se nachází na bývalém hlavním parkovišti kramolínského areálu. Informační tabule Vám popíše revír Lipno, který spravují Lesy České republiky. Naleznete na ní různé zajímavosti o výskytu fauny a flory na jedenácti spravovaných revírech touto institucí. Navíc je zde znázorněna i mapka celé této naučné stezky, včetně označení všech zastávek.

Stezka pokračuje vzhůru, směrem k areálu Kramolín. Na první křižovatce se odbočuje doleva a cesta vede po asfaltové silnici a vlastně kopíruje žlutou turistickou trasu. Asi nejméně zajímavá část stezky Vám nabídne pohled na sedačkovou lanovku, pod kterou procházíte. Po několika stech metrech od ní se nacházíte na velkém rozcestí a již vidíte zastávku č.2.

Zastávka č.2
Druhá zastávka je na již zmiňovaném rozcestí. Informační tabule Vás seznámí s problematikou výchovy lesních porostů. Ukáže Vám těžební stroj (harvestor) a vyvážecí soupravy, Váš pohled nasměřuje na ukázku zde popisovaných a "vychovávaných" porostů a nakonec na tabuli naleznete obrázek smrku obecného.

Od informační tabule pokračuje stezka na severozápad, směrem k Alpské vyhlídce. V tomto úseku na Vás čeká největší stoupání celé trasy. Pár stovek metrů pochodujete po asfaltové silnice, ze které se odchýlíte zhruba v polovině cesty ke třetímu stanovišti. Odchylka je dlouhá zhruba 300 metrů. Protíná cíp lesa a na konci se napojuje opět na asfaltovou cestu v suveréně největším trháku celé trasy. Po jeho zdolání se nacházíte na plošině, kde je Alpská vyhlídka. Bohužel výhled je již zastíněn vysokým porostem. Minete první stavení a již je vidět zastávka č.3

Zastávka č.3
Třetí zastávka je vedle další budovy s nedostavěnou hvězdárnou. Informační tabule se Vás snaží seznámit s ochranou přírody a hospodařením se zvěří. Mimo to Vás obeznámí s počty přírodních památek, rezervací a národních rezervací. Na ukázku jsou přiloženy ilustrace losa evropského, vydry říční, holuba doupňáka a jiných. Z flóry se pak pomocí obrázků můžete seznámit například s jedlí bělokorou, vřesovcem pleťovým, prstnatcem májovým... Na ukázku je ještě přiložena fotografie krmelce se zásobníkem na krmivo.

Nutno dodat, že na třetí zastávce je budováno i odpočívadlo, což přijde po popisovaném trháku opravdu vhod. Vyrážíte od informační cedule stále směrem na severozápad, ale jen několik desítek metrů. Poté se stezka stáčí na západ a po hřebenu hory procházíte malebnou scenérií. Lesní pěšina je lemována zmiňovaným vřesovcem, vlevo je smíšený porost a po Vaší pravé ruce porost listnatý. Tento stav je patrný několik stovek metrů. Poté lesní stezka pokračuje již jen smíšeným lesním porostem a Vy si můžete všímat veškeré fauny, popsané na informační tabuli. Po zhruba třista metrech se ocitnete na vrcholu hory Kaliště a ve výšce 993 m.n.m.. Ujdete pár desítek metrů a pokud zde sejdete ze stezky několik málo metrů do leva, naskytne se Vám nádherný pohled na obce Slupečná a Lipno nad Vltavou. Poté stezka pokračuje ke svému čtvrtému stanovišti.

Zastávka č.4
Čtvrtá informační tabule má za úkol seznámit Vás s prací okolo obnovy lesa. Vysvětlí Vám přirozenou obnovu, ale i obnovu zajištěnou člověkem. Na přidaných fotografiích uzříte přirozenou obnovu smrku a na druhé je znázorněna obnova dubového lesa člověkem.

Od tabule se pokračuje po lesní cestě. Po obou stranách máte možnost spatřit na vlastní oči to, co jste si přečetli na info tabuli. Cestu lemují takzvané školky s malým porostem a jsou vidět i lokace, kde jest patrná přirozená obnova lesa.

Zastávka č.5
V pořadí pátá zastávka a tedy i informační tabule Vás seznámí s obnovní těžbou. Tato aktivita Lesů České Republiky je vysvětlena podrobně. Já tedy jen nastíním, jak takováto těžba probíhá. Obnovní těžba se provádí u porostu, který dosál svého produkčního maxima. Těžbou takovýchto stromů se dává prostor pro "omlazovací kůru" lesa. Přednost v této těžbě se dává taktéž stromům nemocným, poškozeným či geneticky nevhodným. Na tabuli najdete fotografie z této těžby včetně jednoho obrázku kolového traktoru, který můžete potkat v lese při svozu vykácených dřevin.

Cesta od páté zastávky navazuje na mírné klesání z předchozího stanoviště. Po Vaší levé ruce se občas naskytne skvostný pohled na jezero mezi korunami stromům. Na některých místech je možno vidět lokality, kde se odehrává ona omlazovací těžba, popsaná na tabuli. Taktéž je možno spatřit místa, kde mezi vzrostlými stromy bují omlazené dřeviny, což zase dokazuje to, že stará dřevina je nahrazována mladou. Nutno taktéž dodat, že úsek mezi pátou a šestou zastávkou je nejkratší z celé stezky.

Zastávka č.6
A jsme u předposlední, tedy šesté zastávky. Tato zastávka působí zřejmě nejmalebněji. Hned vedle tabule je k dispozici dřevěná lavička a hned naproti udržovaná studánka. Samotná tabule podrobně popisuje funkce lesa a to hlavně mimoprodukční. Mezi ně patři např. funkce vodohospodářská, rekreační či léčebně lázeňská. Fotografie nám ukazují produkci lesních plodů, udržovaná odpočinková místa a hrazení bystřin. Je zde taktéž zobrazena bříza bradavičnatá.

Pokocháme se krásnou studánkou a vyrážíme směrem ke Svaté Martě. Naskýtá se nám krásný pohled na jezero u Frymburku. Poté cesta začne malinko stoupat. Je to však krátký úsek. Dále pokračujeme téměř po rovině. Po dalších několikastech metrech už vidíte poslední, sedmou zastávku.

Zastávka č.7
Péče o kultury a ochrana lesa je hlavní náplní poslední, sedmé informační tabule. Je nám vysvětleno, že výsadbou nových porostů péče o les nekončí, že je třeba les chránit před škodou, napáchanou zvěří, všímat si výskytu škodlivých biotických činitelů apod.

Jste na konci první Naučné stezky, popsané na našich stránkách. Pokud se na ní vydáte, budete bohatší o množství informací, které Vás uvedou do problematiky péče o lesy, ale budete mít za sebou nádhernou procházku, na které se Vám naskytne mnoho nádherných scenérií. Jsem téměř na 100% přesvědčen, že po zdolání této stezky s chutí usednete na lavičku u Svaté Marty a budete vstřebávat právě nabyté zážitky při pohledu na malebný Frymburk.


Jezerní sjezdovka

Bývalá pozorovatelna

na Alpské

Výhled na Lipno

Vzpomínka na Kyrill

U Kaliště

Setkání s civilizací

Osvěžení

Zpevněná cesta

Svatá Marta


Modrá trasa  NS Lipno - Frymburk

Zastávka č.1  IC Elektrárny LipnoTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!