Přírodní krásy

Čertova stěna a Luč

Monti | 12. 07. 2005 | Přečteno 7238x |

Úvodem:
V této přírodní lokalitě můžete zvolit mezi procházkou po krásných šumavských hvozdech, zaposlouchání se do šumění vody v divokém vltavském korytu posetém balvany, nebo zvolit výhled z vrcholku kamenného moře. Každá z těchto voleb Vás dostane do stavu naprostého blaha a budete se na tato čarokrásná místa vždy s láskou vracet.

Základní údaje:
  • Katastrální území - Loučovice a Vyšší Brod
  • Nejvyšší nadmořská výška - 933 metrů nad mořem (vrchol Luče)
  • Výměra - 132.6 ha
  • Vyhlášeno - 1992 (sloučením přírodní památky Luč - samostatně vyhlášena roku 1934 a památky Čertova stěna -1956)


Předmět ochrany:
Lokalita je chráněna díky výskytu společenstev reliktních březových a smrkových borů, reliktních mechových a lišejníkových společenstev, suťovému lesu a svahových jedlin, nezazemněným suťovým polím, fragmentům květnatých bučin a taktéž díky úseku přirozeného koryta Vltavy s výskytem charakteristické balvanovité suti.

Přístup:
Dostat se na chráněné území Čertova stěna a Luč, můžete z obou obcí, do jejichž katastru památka spadá. Lokalitou vedou dvě turistické stezky. Přístup na vrchol kamenného moře Čertovi stěny je možný i z parkoviště na trase Loučovice - Vyšší Brod. Vstup na samotné kamenné moře je nežádoucí jak z hlediska bezpečnosti tak hlavně z hlediska ochrany přírodní památky.

Květena:
Mezi významné druhy je nutno zařadit vřesovec pleťový, dub zimní, nebo vlochyni obecnou.

Zvířena:
Na území přírodní památky evidujeme několik vzácných druhů. Mezi bezobratlými to jsou ve většině případů brouci a pavouci. Obratlovci jsou zastoupeni půltuctem savců, bezmála pěti desítkami ptáků, dvěma druhy obojživelníků a třemi plazů (rehek zahradní, rehek domácí, holub doupňák, datel černý, užovka hladká nebo ještěrka živorodá)


Kamenné moře

Luč

Kamenné moře

Luč

Výhled z Čertovy stěny

Od Lipna

Skalní útvar

Rozseté balvany






Zastávka č.1  Vrchol Luče

Zastávka č.2  Čertova stěna



Top Články Informační e-mail Vytisknout článek



K tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!